Geloofsleer

5 maart 2018
islam

Hoe het gebed te verrichten?

Obligatory Prayer _ Fast Learning Guide
14 juni 2017
Overdrijving(Ghulu) 2

Overdrijving (Ghulu) PDF

Ghulu, volgens Ibn Mandhoer in Lisaan Al-‘Arab, stamwoord ghala zegt hij het volgende: “Het overtreden van de limiet/grens”. Daarom zeggen Arabieren dat iets “ghali” is, of […]
7 februari 2017
waarheid

Oproep van Ahmed Hassan

Zijn zegeningen op Mohammed (sawa), de zegel der profeten, en op zijn gereinigde familieleden. Het verhaal van Ahmed Al-Hassan, zoals hij bekend komt te staan, of […]
22 november 2016
ashura

Hoe betrouwbaar is ziyarat Ashura?

Een van de meest bekende ‘ziyarat’ زيارة (smeekbede) in de tashayu is de ‘ziyarat ashura’. Deze ‘ziyarat’ wordt met name gereciteerd tijdens de heilige maand Muharram, […]
3 november 2015
koran

Is de koran aangepast? PDF

Lees meer
30 oktober 2015
Usul

Usool al deen

De vijf geloofspilaren ( Usool al Deen) In de naam van Allah, de Barmhartige de genadevolle, Zijn zij door niets geschapen of zijn zij (hun eigen) […]
28 september 2015
Tijdelijk

Het tijdelijke huwelijk ; een eeuwenoude discussie

Een contextuele analyse van ‘het tijdelijke huwelijk’. In de bijlages vindt u een PDF bestand dat een analyse zal geven op een hedendaags vraagstuk in de […]
20 september 2015
kennis

Het belang van het opdoen van kennis

Het belang van het opdoen van kennis Als we een religieus persoon, van welke religie dan ook, zullen vragen waarom hij zich bevindt op zijn religie, […]
12 september 2015
Template Muharram

Letterlijk nemen van de Koran

Moeten wij de koran letterlijk nemen zoals hij is neergedaald? Over dit onderwerp werd er een grote debat georganiseerd dat vele geleerden bij elkaar bracht. Het […]
24 juli 2015
granada-182837_1280

Intentie van het gebed

Het woord ‘salaat’ betekent ondermeer het in verbinding staan met. In het algemeen betekent het voor de gelovige dat men in verbinding staat met zijn Heer. […]