Artikelen

5 maart 2018
islam

Hoe het gebed te verrichten?

Obligatory Prayer _ Fast Learning Guide
24 juni 2017
Zakat Al-Fitr

Zakat Al-Fitr

De wat, wanneer, waarom en hoeveel van Zakat Al Fitr. Waarom? Imam Jafar As-Sadiq (AS) heeft gezegd: “Als je wilt dat je vasten wordt geaccepteerd, geef […]
14 juni 2017
Overdrijving(Ghulu) 2

Overdrijving (Ghulu) PDF

Ghulu, volgens Ibn Mandhoer in Lisaan Al-‘Arab, stamwoord ghala zegt hij het volgende: “Het overtreden van de limiet/grens”. Daarom zeggen Arabieren dat iets “ghali” is, of […]
7 februari 2017
waarheid

Oproep van Ahmed Hassan

Zijn zegeningen op Mohammed (sawa), de zegel der profeten, en op zijn gereinigde familieleden. Het verhaal van Ahmed Al-Hassan, zoals hij bekend komt te staan, of […]
8 december 2016
samerah

Imam Al-Askeri: Zijn leven en overleveringen PDF

Genealogie: Hij is Abu Mohammed, Al-Hassan Al-Askari, de zoon van Ali Al-Naqi, de zoon van Mohammed Al-Jawaad, de zoon van Ali Al-Ridha, de zoon van Musa […]
22 november 2016
fatima-zahra

Waarheid en fictie over de mushaf (koran) van Fatima (sa) PDF

Wederom bespreken we een onderwerp dat vaak aangehaald wordt in discussies met sjiieten, of als men over sjiieten praat, schrijft, of leest. Velen, door gebrek aan […]
22 november 2016
quran

Waarom zijn de namen van Ahlalbayt niet in de koran genoemd? PDF

De vraagstelling: Is het geen God’s genade en God’s barmhartigheid, om deze gezegende natie, te zegenen met het duidelijk vermelden van de namen van Ahl Al-Bayt […]
22 november 2016
ongezien

Kunnen mensen het ongeziene weten? PDF

De koran geeft in bepaalde verzen duidelijk aan dat alleen Allah وتعالى سبحانه de kennis heeft over de toekomst. En deze verzen worden vaak gebruikt om […]
22 november 2016
love-and-hate

Liefde en haat voor Imam Ali PDF

Een van de punten waarop de soennieten en sjjieten samen komen is dat liefde voor Ali Ibn Abi Talib (as) een teken van geloof is, en […]
22 november 2016
ashura

Hoe betrouwbaar is ziyarat Ashura?

Een van de meest bekende ‘ziyarat’ زيارة (smeekbede) in de tashayu is de ‘ziyarat ashura’. Deze ‘ziyarat’ wordt met name gereciteerd tijdens de heilige maand Muharram, […]
1 maart 2016
vraag-en-antwoord

Welkom allemaal!

Het fundamentele verschil tussen het sjiisme en het soennisme is gebaseerd op wie gevolgd moest worden na de dood van de Profeet (s). De sjiieten beweren […]
1 maart 2016
Cover-Book-of-Sulaym-Ibn-Qais

De dag van de grote tragedie

Kort na zijn afscheidspreek werd de Profeet (s) dodelijk ziek. Toen de Profeet (s) vervolgens op zijn sterfbed lag, wilde hij een document opstellen. Hij (s) […]
1 maart 2016
mustadrak-2Bcover

Complete afvalligheid

Tot de vele voorspellingen van de Profeet (s) was dat zijn umma (volk) na hem haast compleet zal afvallen van de Islam. Dit is niet iets opmerkelijks, aangezien […]
1 maart 2016
Cover-Sahih-Bukhari

De staatsgreep van Abu Bakr & Omar

Saqiefa Bani Sa`ida: Dat is de plaats in Medina waar de staatsgreep van Abu Bakr en Omar plaatsvond. Na de dood van de Profeet (s) hield […]
1 maart 2016
uyun-2Bcover

De afscheidspreek van de Profeet (s)

De afscheidspreek van de Profeet (s) was de laatste preek die de Profeet (s) aan de moslims gaf. Kort daarna stierf hij (s). In deze preek […]
1 maart 2016
lost_by_last_savior

Een korte biografie van de heilige familie

De sjiieten beweren dat de Profeet (s) bevolen heeft om na zijn dood bepaalde familieleden en nakomelingen te volgen. In dit artikel zullen we eerst kort […]
1 maart 2016
methodology

Onze onderzoeksmethodiek

Op deze site hebben wij uiteraard hoofdzakelijk soennitische bronnen gebruikt. Slechts hier en daar hebben we sjiitische bronnen geplaatst om de overeenkomsten of verschillen te weergeven. […]
3 november 2015
koran

Is de koran aangepast? PDF

Lees meer
3 november 2015
Ali (a)

Ali en het leiderschap PDF

Lees meer
3 november 2015
turbah

Het bidden op grond PDF

Lees meer