Wie Ali beledigd, beledigd mij

in Imam Ali (as)

Ahmad bin Hanbal:

Van Umm Salama, die zei: Ik hoorde de Profeet (s) zeggen: “Wie Ali beledigt, heeft mij beledigd.”

Shu`aib al-Arna’out: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Bron: Musnad, Vol. 44, Blz. 328 – 329, # 26748

 

[Zelfde overlevering.]

Wasiullah bin Mohammad `Abbas: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Bron: Fada’il as-Sahaba, Vol. 2, Blz. 735, # 1011

 

Al-Hakim & Al-Dhahabi:

[Zelfde overlevering.]

Al-Hakim: “De overleveringsketen van deze overlevering is Sahih (authentiek).”

Al-Dhahabi:Sahih (authentiek).”

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 3, Blz. 130, # 4615

 

 

Al-Haythami:

[Zelfde overlevering.]

Ahmad heeft het vermeld, en de overleveraars zijn Sahih (authentiek), behalve Abi Abdillah al-Khidli, en hij is betrouwbaar.

Bron: Majma`, Vol. 9, Blz. 123, # 14740 

 

Ahmad bin Hanbal:

Van Ibn `Abbas, die zei: De Profeet (s) stuurde mij naar Ali, en zei: “Jij bent een meester in deze wereld en in het hiernamaals, en wie van jou houdt, houdt van mij, en jouw geliefde is de geliefde van Allah. En jouw vijand is mijn vijand, en mijn vijand is de vijand van Allah. Dus wee degene die jou zal haten na mij.”

Wasiullah bin Mohammad `Abbas: De overleveraars zijn betrouwbaar.” 

Bron: Fada’il as-Sahaba, Vol. 2, Blz. 796 – 797, # 1092

 

Al-Hakim & Al-Dhahabi:

Van Abi Dhar, die zei: De Profeet (s) zei: “Wie gehoorzaam is aan mij, is gehoorzaam aan Allah. En wie ongehoorzaam is aan mij, is ongehoorzaam aan Allah. En wie gehoorzaam is aan Ali, is gehoorzaam aan mij. En wie ongehoorzaam is aan Ali, is ongehoorzaam aan mij.”

Al-Hakim: “De overleveringsketen van deze overlevering is Sahih (authentiek).”

Al-Dhahabi:Sahih (authentiek).”

`Amro bin Shaas al-Aslami, die zei: De Profeet (s) zei: “Wie Ali pijn doet, heeft mij pijn gedaan.”

Al-Hakim: “De overleveringsketen van deze overlevering is Sahih (authentiek).”

Al-Dhahabi:Sahih (authentiek).”

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 3, Blz. 131 – 132

 

 

Van Abi Othman al-Nahdi, die zei: De Profeet (s) zei: “Wie van Ali houdt, houdt van mij. En wie Ali haat, haat mij.”

Al-Hakim: “De overleveringsketen van deze overlevering is Sahih (authentiek) volgens de criteria van Bukhari en Muslim.”

Al-Dhahabi: “Het is volgens de criteria van Bukhari en Muslim.”

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 3, Blz. 141, # 4648

 

 

Al-Suyuti:

Abu Ya`la en Bazzar overleverden van Sa`d bin Abi Waqqas, die zei: De Profeet (s) zei: “Wie Ali pijn doet, heeft mij pijn gedaan.” En Al-Tabarani heeft met een Sahih (authentieke) overleveringsketen vermeld van Umm Salama, van de Profeet (s), die zei: “Wie van Ali houdt, houdt van mij, en wie van mij houdt, houdt van Allah. En wie Ali haat, haat mij, en wie mij haat, haat Allah.” En Ahmad en Al-Hakim hebben vermeld van Umm Salama, die zei: Ik hoorde de Profeet (s) zeggen: “Wie Ali beledigt, heeft mij beledigd.” En Al-Hakim heeft het Sahih (authentiek) verklaard.

Bron: Tarikh al-Khulafa’, Blz. 138 – 139

 

Al-Albaani:

De Profeet (s) zei: “Wie van Ali houdt, houdt van mij, en wie van mij houdt, houdt van Allah. Wie Ali haat, haat mij, en wie mij haat, haat Allah.”

Bron: Silsilat ul-Ahadith as-Sahiha, Vol. 3, Blz. 287 – 288, # 1299
Al-Suyuti:

“Wie vijandig is naar Ali, is vijandig naar Allah.”

Al-Albaani:Sahih (authentiek).”

Bron: Sahih al-Jami` as-Saghir, Vol. 2, Blz. 735, # 3966 

 

 

Al-Haythami:

Van Abi Dhar, die zei: De Profeet (s) zei tegen Ali: “O Ali! Wie mij verlaat, verlaat Allah. En Wie jou verlaat, O Ali, verlaat mij.”

“Overgeleverd door Al-Bazzar, en de overleveraars zijn betrouwbaar.”

Bron: Majma`, Vol. 9, Blz. 130, # 14771

 

 

 

0