De wederzijdse smeekbede [3:61]

in Familie

Een ander van de vele verzen die specifiek geopenbaard zijn over de Profeet (s), Ali, Fatima, Hasan en Husain, is het vers van de wederzijdse smeekbede. Het vers gaat als volgt:

 

Zeg (tegen hen): “Kom, laten wij onze zonen en jullie zonen, en onze vrouwen en jullie vrouwen, en onszelf en julliezelf roepen, en daarna bidden wij en roepen wij de vloek van Allah over de leugenaars.” [3:61]
Dit vers was geopenbaard toen een groep christenen de boodschap van de Profeet (s) bekritiseerden. Ze beschuldigden hem van valsheid. Allah zei tegen de Profeet (s) om deze christenen uit te nodigen voor een vervloeking van elkaar, zodat de ware leugenaar vervloekt zal worden. Allah beval de Profeet (s) om zijn zonen, zijn vrouwen en zichzelf mee te nemen. Even kijken wie deze zonen, vrouwen en zichzelf zijn.

 

1- Ibn Kathir:

En Abu Bakr bin Mardawayh zei: Van Jabir bin Abdullah al-Ansari, die zei: Al-`Aaqib en Al-Tayyib kwamen naar de Profeet (s). Vervolgens (na een discussie) nodigde de Profeet (s) hen uit tot een vervloeking, dus zij kwamen overeen om hem de volgende morgen te vervloeken. De volgende morgen, pakte de Profeet (s) de hand van Ali, Fatima, Hasan en Husain en hij stuurde toen iemand naar die twee christenen, maar zij weigerden om te komen. De Profeet (s) zei: “Ik zweer op Allah, als zij niet hadden geweigerd, zou er een vallei van vuur op hen hebben geregend.” Jabir zei: Dit vers is over hen geopenbaard: {Kom, laten wij onze zonen en jullie zonen, en onze vrouwen en jullie vrouwen, en onszelf en julliezelf roepen}. Jabir zei: ‘Onszelf’ refereert naar de Profeet (s) en Ali, ‘onze zonen’ refereert naar Hasan en Husain, en ‘onze vrouwen’refereert naar Fatima.

Dit is wat Al-Hakim heeft vermeld in zijn Mustadrak, van Jabir, met dezelfde betekenis. En vervolgens zei hij: “Het is Sahih (authentiek) volgens de criteria van Muslim.”

Hij zei ook: “Het is ook overgeleverd door Abu Dawud al-Tayalisi van Al-Shi`bi op een mursalwijze, en dit is het meest correcte, en het is op dezelfde wijze overgeleverd door Ibn Abbas en Al-Bara’.”

Bron: Tafsir al-Qur’an al-`Adhiem 

 

2- Al-Zamakhshari:

De Profeet (s) kwam terwijl hij Husain droeg en de hand van Hasan vasthield. Fatima liep en Ali was achter haar. De Profeet (s) zei (tegen zijn Ahlalbait): “Als ik gebeden heb, dan moeten jullieamin (amen) roepen.” De bisschop van Najran zei: “O christenen. Ik zie gezichten waarvoor Allah een berg zal doen vernietigen. Verricht geen wederzijdse smeekbede, waardoor jullie zullen vergaan en er geen enkele christen zal overbleven op de vlakte van de wereld tot aan de Dag der Opstanding.”
Bron: Al-Kashif

 

3- Muslim bin Hajjaj:

Van `Amir bin Sa`d bin Abi Waqqas, die zei: … Toen dit vers werd geopenbaard: {Kom, laten wij onze zonen en jullie zonen roepen}, riep de Profeet (s) om Ali, Fatima, Hasan en Husain, en zei: “O Allah, dit is mijn familie.”

Bron: Sahih Muslim, Vol. 2, Blz. 1129

Link

Ahmed Hanbal 2 copy

 

4- Ahmad bin Hanbal:

[Zelfde overlevering als hierboven].


Ahmad Mohammad Shakir: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Bron: Musnad, Vol. 2, Blz. 277, # 1608

Musnad Ahmad2Vol2 Musnad Ahmad1Vol2 Cover Musnad Ahmad(Shaker)

 

5- Al-Tirmidhi:

[Zelfde overlevering als hierboven].

Al-Albaani: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Al-Tirmidhi: “Deze overlevering is Hasan Gharieb Sahih (goed, zeldzaam, authentiek).”

Bron: Sahih Sunan al-Tirmidhi, Vol. 3, Blz. 204 – 205, # 2999

Sahih Sunan Termizi2Vol3 Sahih Sunan Termizi1Vol3 Cover Sahih Sunan TermiziVol3

 

6- Al-Hakim & Al-Dhahabi:

[Zelfde overlevering als hierboven].

Al-Hakim: “Deze overlevering is Sahih (authentiek) volgens de criteria van Bukhari en Muslim.”
Al-Dhahabi: “Volgens de criteria van Bukhari en Muslim.”

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 3, Blz. 163, # 4719

A-Mustadrak(Dar Kotob)Vol3 Cover Al-MustadrakVol3

 

7- Al-Hakim:
Van Ibn `Abbas, die zei: {Kom, laten wij onze zonen en jullie zonen, en onze vrouwen en jullie vrouwen, onszelf en julliezelf roepen}. Dit is geopenbaard naar de Profeet (s). Ali was ‘zichzelf’, ‘onze vrouwen en jullie vrouwen’ is geopenbaard over Fatima, en ‘onze zonen en jullie zonen’ is geopenbaard over Hasan en Husain. En de smeekbede tegen de leugenaars is geopenbaard over Al-`Aaqib, Al-Sayyid en Abdul-Masieh en hun metgezellen.

De hoeveelheid overleveringen zijn mutawatir (significant) via Abdullah bin `Abbas en anderen in de boeken van tafsir (interpretatie), dat de Profeet (s) op de dag van de wederzijdse smeekbede de hand van Ali, Hasan en Husain pakte en Fatima achter hun liet staan, en zei: “Dit zijn onze zonen, onszelf en onze vrouwen. Breng julliezelf, jullie zonen en jullie vrouwen, en dan zullen we bidden en de vloek van Allah roepen over de leugenaars.”

Bron: Ma`rifat ul-`Uloum al-Hadith, Blz. 50

Mahrefatul Olom Al-Hadith Cover Mahrefatul Olom Al-Hadith

 

We zien wederom Ali, Fatima, Hasan en Husain die een speciale status hebben bij Allah. Imam Ali (as) wordt zelfs de ‘zelf’ van de Profeet (s) genoemd. Met andere woorden: De Profeet (s) en Imam Ali (as) zijn één ziel. Wat dit precies betekent, zal in de komende artikelen over Imam Ali (as) duidelijk worden.

0