Profeet Isa (as) zal achter hem bidden

in Imam al Mahdi (as)

Al-Suyuti:

De Profeet (s) zei: “Van ons (afkomstig) is degene achter wie `Isa bin Maryam zal bidden.”

Sahih (authentiek).”

Bron: Sahih al-Jami` al-Saghir, Vol. 2, Blz. 1029

 

 

Al-Albaani:

De Profeet (s) zei: “Van ons (afkomstig) is degene achter wie `Isa bin Maryam zal bidden.” Al-Suyuti refereert het in Al-Jami` naar Abi Na`im in Kitab al-Mahdi, van Abi Sa`id, en Al-Manawi zei: “Er zit zwakheid in.”

En ik zeg: Naar mijn mening is de overlevering Sahih (authentiek), want het is gekomen via verschillende routes. Wat betreft dat hij (Al-Mahdi) tot de Ahlalbait behoort, daar zijn drie overleveringen over. De eerste is van Umm Salama. Abu Dawud en anderen hebben dat overgeleverd met een authentieke overleveringsketen. De tweede is via de overlevering van Ali in Al-Rawdh. De derde is via de overlevering van Abi Sa`id, in Al-Rawdh en ook in Al-Mishkat.

Wat betreft dat hij `Isa (as) in het gebed zal leiden, daarover is de overlevering van Jabir, van de Profeet (s): “Er zal altijd een groep zijn die voor de waarheid strijdt en overwinnend zal zijn tot aan de Dag der Opstanding. Vervolgens zal `Isa bin Maryam (as) dalen, en hun leider zal zeggen: “Leid ons in het gebed.” `Isa zal zeggen: “Nee, sommigen van jullie zijn leiders over anderen van jullie. Dit is een verering van Allah voor dit volk.” Overgeleverd door Muslim. En het heeft een ondersteunend bewijs via de overlevering van `Othman bin Abi al-`As. Dat is overgeleverd door Ahmad en Al-Hakim, en die zei: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).” Al-Dhahabi sprak hem tegen door te zeggen dat het juist alleen afkomstig is via de overlevering van Ali bin Zayd bin Jud`an. En hiermee bedoeld hij dat het zwak is.

En in een andere groep overleveringen is er duidelijk vermeld dat de Imam achter wie `Isa zal bidden, de Mahdi is. Je kunt dat zien in Al-`Urf al-Waradi van Al-Suyuti. En Al-Suyuti sloot dat af middels hetgeen wat hij quote van Abi al-Hasan al-Sahri: “De overleveringen van de Profeet (s) zijn mutawatir (veelvuldig) over de komst van de Mahdi, en dat hij tot zijn Ahlalbait behoort, en dat hij zal voortkomen samen met `Isa (as), en hem zal helpen bij het moorden van de Dajjal (misleider), en dat hij dit volk zal leiden in het gebed, en dat `Isa achter hem zal bidden.”
Bron: Silsilat ul-Ahadith as-Sahiha, Vol. 5, Blz. 371 – 372, # 2293
Al-Bustawi:
Van Jabir, die zei: De Profeet (s) zei: `Isa bin Maryam zal dalen, waarna hun leider, de Mahdi, zal zeggen: “Kom en leid ons in het gebed.” `Isa zal zeggen: “Nee, sommigen van hen zijn de leider van de ander. Dit is een eer voor deze umma.”
Overgeleverd door Al-Harith bin Abi Osama in zijn Musnad, en door Abu Na`im in Akhbar al-Mahdi.
Sahih (authentiek).
Bron: Al-Mahdi al-Muntadhar, Blz. 180 & 182
Muslim bin al-Hajjaj:

Van Abu Huraira, die zei: De Profeet (s) zei: “Hoe zullen jullie reageren, wanneer de zoon van Maryam naar jullie daalt en jullie Imam onder jullie is?” 

Van Jabir, die zei: Ik hoorde de Profeet (s) zeggen: Er zal altijd een groep zijn die voor de waarheid strijdt en overwinnend zal zijn tot aan de Dag der Opstanding. Vervolgens zal `Isa bin Maryam (as) dalen, en hun leider zal zeggen: “Leid ons in het gebed.” `Isa zal zeggen: “Nee, sommigen van jullie zijn leiders over anderen van jullie. Dit is een verering van Allah voor dit volk.”

Bron: Sahih Muslim, Blz. 81 – 82, # 244, 247

Al-Bukhari:

Van Abu Huraira, die zei: De Profeet (s) zei: “Hoe zullen jullie reageren, wanneer de zoon van Maryam naar jullie daalt en jullie Imam onder jullie is?”

Bron: Sahih al-Bukhari, Blz. 855, # 3449

Ibn Hajar al-`Asqalani:

وعند أحمد من حديث جابر في قصة الدجال ونزول عيسى وإذا هم بعيسى ، فيقال تقدم يا روح الله ، فيقول ليتقدم إمامكم فليصل بكم ولابن ماجه في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال قال : وكلهم أي المسلمون ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم ، إذ نزل عيسى فرجع الإمام ينكص ليتقدم عيسى ، فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول : تقدم فإنها لك أقيمت وقال أبو الحسن الخسعي الآبدي في مناقب الشافعي : تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه ، ذكر ذلك ردا للحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أنس وفيه ولا مهدي إلا عيسى

En Ahmad overleverde van Jabir over het verhaal van de Dajjal (misleider) en de terugkeer van `Isa (as): Vervolgens zullen zij `Isa zien, dus zal er gezegd worden: “Kom naar voren, O ziel van Allah.” Maar `Isa zal zeggen: “Jullie Imam zal naar voren komen en jullie in het gebed leiden.”En Ibn Maja overleverde een lang verhaal van Abi Omama over de Dajjal: “En zij allemaal – de moslims – zullen zijn in de heilige moskee. En hun Imam is een oprechte man die al naar voren is gekomen om hen te leiden in het gebed, terwijl `Isa is neergedaald. De Imam zal dan terugkeren, zodat `Isa naar voren kan komen. `Isa zal voor hem stilstaan en vervolgens zeggen: “Treed naar voren, want zij staan voor jou.” Abu al-Hasan al-Khasa`i al-Aboudi zei in Manaqib Al-Shafi`i: “De overleveringen dat de Mahdi van dit volk is en dat `Isa achter hem zal bidden zijn mutawatir(veelvuldig).”

وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة

En het gebed van `Isa achter een man van dit volk, met het feit dat hij zich in het eind der tijden en vlak voor de komst van het Uur bevindt, vormt een bewijs voor de correcte uitspraken; dat de aarde nooit zonder een persoon is die Allah vertegenwoordigt met bewijs.

Bron: Fat’h ul-Bari

Al-Suyuti:

Het gebed van `Isa achter de Mahdi is bewezen middels een aantal authentieke overleveringenvan de Profeet (s), en hij is de eerlijke der eerlijken, degene wiens overleveringen niet kunnen worden tegengesproken.

Bron: Al-La’ali al-Masnou`a, Vol. 2, Blz. 167

Abu Dawud:

Shu`aib al-Arna’out: En Al-Qurtubi vermelde in zijn Al-Tadhkira, de uitspraak van Abi al-Hasan Mohammad bin al-Husain bin Ibrahim al-Sijistani al-Abouri: “De overleveringen van de Profeet (s) hierover zijn mutawatir”, doelend op de Mahdi en dat hij van zijn (s) Ahlalbait is, en dat hij 7 jaar zal regeren, en dat hij de aarde zal vullen met rechtvaardigheid, en dat hij samen met `Isa (as) zal komen, en dat hij hem zal helpen totdat hij de Dajjal vermoord, en dat hij dit volk in het gebed zal leiden, en `Isa achter hem zal bidden. En Abu al-Hasan al-Abouri is door Al-Dhahabi in zijn Siyar op deze manier omschreven: “Imam, Hafidh, Hadith-expert van Sijistan ná Ibn Hibban.”

Bron: Sunan Abu Dawud, Vol. 6, Blz. 339

0