Omar bestormt en vernedert de vrouwen van de Profeet (s)

in MetgezellenOmar

Al-Bukhari:

Het naar buiten brengen van degenen die zondigen. Omar had ook een keer de zus van Abu Bakr naar buiten gebracht toen zij rouwde.

Bron: Sahih al-Bukhari, Blz. 583, Boekdeel 44, Hoofdstuk 5

 

Ibn Hajar al-`Asqalani:

قوله : ( وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت ) وصله ابن سعد في ” الطبقات ” بإسناد صحيح من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال : لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح ، فبلغ عمر فنهاهن فأبين فقال لهشام بن الوليد : اخرج إلى بيت أبي قحافة – يعني أم فروة – فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمعن بذلك ووصله إسحاق ابن راهويه في مسنده من وجه آخر عن الزهري وفيه فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة

Het is overgeleverd door Ibn Sa`d via een Sahih (authentieke) overleveringsketen van Al-Zuhri, van Sa`id bin al-Mosayyib, die zei: Toen Abu Bakr stierf, organiseerde Aisha een rouwbijeenkomst voor hem. Omar werd hierover geïnformeerd, dus verbad hij de vrouwen om te rouwen, maar zij weigerden te stoppen. Omar zei tegen Hisham bin Walid: “Breng Umm Farwa (zus van Abu Bakr) voor mij naar buiten!” Vervolgens sloeg hij haar met een zweep en de rouwende mensen vluchtten allemaal weg toen zij dat hoorden. Het is ook overgeleverd door Is’haq bin Rahawayh op een andere manier via Al-Zuhri. Daarin staat dat hij de vrouwen één voor één naar buiten bracht en hen met de zweep sloeg.

Bron: Fat’h ul-Bari

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4395&idto=4396&bk_no=52&ID=1530

 

Al-Tabari:

Van Sa’id bin al-Mosayyib, die zei: Toen Abu Bakr stierf, organiseerde Aisha een rouwbijeenkomst voor hem. Omar kwam naar haar deur en hij verbad hen om te huilen om Abu Bakr. De vrouwen weigerden te stoppen. Omar zei tegen Hisham bin Walid: “Ga naar binnen en breng de zus van Abu Bakr naar buiten.” Toen Aisha dit hoorde, zei ze tegen Hisham: “Ik verbied het je om mijn huis binnen te treden!” Omar zei tegen Hisham: “Ga naar binnen, ik heb jou toestemming gegeven!” Hisham ging naar binnen en bracht Umm Farwa, de zus van Abu Bakr, naar Omar. Omar begon haar te slaan met een zweep. Hij sloeg haar herhaaldelijk. De rouwende mensen vluchtten vervolgens weg toen zij dat hoorden.

Bron: Tarikh al-Tabari, Vol. 3, Blz. 423

 

 

Ibn al-Jawzi:

ابنة أبي قحافة هي أم فروة أخت أبي بكر فلما لم يمكنه أن يكلم عائشة هيبة لها واحتراما أدب هذه
De dochter van Abu Quhafa was Umm Farwa; de zus van Abu Bakr. Aangezien Omar, Aisha niet kon bekritiseren vanwege angst en respect voor haar, disciplineerde hij de zus van Abu Bakr.

Bron: Kashf ul-Mushkil

 

http://islamport.com/w/srh/Web/3357/38.htm

 

Abd al-Razzaq al-San`ani:

Van `Amr bin Dinar die zei: Toen Khalid bin Walid stierf, kwamen de vrouwen bijeen in het huis van Maymouna om te huilen. Omar kwam samen met Ibn `Abbas, terwijl hij (Omar) een zweep mee had. Omar zei: “O Aba Abdillah, ga het huis van de moeder der gelovigen binnen en vertel haar om haar hijab aan te doen, en breng de vrouwen naar mij.” Hij bracht hen vervolgens naar buiten en hij sloeg hen met een zweep, waardoor de sluier van één van deze vrouwen viel. Hierop zeiden de mensen tegen Omar: “O leider van de gelovigen, haar sluier!” Omar zei: “Laat haar! Zij heeft geen eer!”Mu`ammar was verbijsterd door zijn uitspraak: “Zij heeft geen eer!”
Bron: Al-Musannaf, Vol. 3, Blz. 557, # 6681

 

 

0