Miqdad weerlegd Omar ibn al Khatab

in Metgezellen

Al-Dhahabi:

ذكر غزوة بدر من مغازي موسى بن عقبة فإنها من أصح المغازي
Een vermelding van het slagveld van Badr, vanuit het boek Al-Maghazi van Musa bin `Uqba; het meest authentieke boek over de slagvelden.

وقال عمر: يا رسول الله، إنها قريش وعزها، والله ما ذلت منذ عزت ولا آمنت منذ كفرت. والله لتقاتلنك، فتأهب لذلك. فقال: أشيروا علي. قال المقداد بن عمرو: إنا لا نقول لك كما قال أصحاب موسى ” اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ” ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون
Omar zei: “O boodschapper van Allah, het is (een stam van) Quraysh en het is het meest geliefd. Wallah, het is niet gekleineerd sinds het is gerespecteerd en het heeft niet geloofd sinds zij het geloof heeft geweigerd. Wallah, ze zullen je bestrijden, dus wees op je hoede!” De Profeet (s) zei vervolgens: “Adviseer me.” Miqdad zei: “We zullen niet zeggen wat de metgezellen van Musa zeiden: {O Musa, wij zullen er zeker niet binnengaan zolang zij daarbinnen zijn. Ga jij en jouw Heer en strijd,maar wij blijven hier zitten}. [5:24]. Wij zeggen juist: Ga, u en uw Heer, en strijd beiden, en wij zijn met u en wij volgen u!”

Bron: Tarikh al-Islam

 

http://www.islamport.com/b/4/tareekh/%DF%CA%C8%20%C7%E1%CA%C7%D1%ED%CE/%CA%C7%D1%ED%CE%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%E1%E1%D0%E5%C8%ED/%CA%C7%D1%ED%CE%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%E1%E1%D0%E5%C8%ED%20006.html

 

 

Al-Bukhari:

Van Tariq bin Shahab, die zei: Ik hoorde Ibn Mas`oud zeggen: Ik was getuige van een daad van Miqdad bin al-Aswad, wat mij dierbaarder zou zijn dan alles, indien ik die daad zou hebben verricht. Miqdad kwam naar de Profeet (s), terwijl hij (s) de moslims aanspoorde om tegen de polytheïsten te strijden. Miqdad zei: “We zullen niet zeggen zoals de metgezellen van Musa zeiden, maar wij zullen vechten aan uw rechterkant, uw linkerkant, voor u en achter u!” Ik zag dat het gezicht van de Profeet (s) licht werd van geluk, vanwege die uitspraak.

Bron: Sahih al-Bukhari, Blz. 972, # 3952

 

 

 

0