Imam Ali (as) is de gids

in Imam Ali (as)

Ahmad bin Hanbal:

Van Ali, over Zijn uitspraak {Waarlijk, jij bent een waarschuwer, en voor ieder volk is er een gids}. Ali zei: De Profeet is de waarschuwer, en de gids is een persoon van Bani Hashim.”

Ahmad Mohammad Shakir: “De overleveringsketen is Hasan (goed.).”

Bron: Musnad, Vol. 2, Blz. 48, # 1041

 

 

Ibn Abi Hatim:

Van Ali, over Zijn uitspraak {En voor ieder volk is er een gids}. Hij (as) zei: “De gids is een persoon van Bani Hashim.” Ibn al-Junayd zei: “Die persoon is Ali bin Abi Talib.”

En hetzelfde is overgeleverd van Abu Ja`far Mohammad bin Ali.

Bron: Tafsir al-Qur’an al-`Adhiem, Blz. 2225, # 12152

 

 

Al-Tabari:

Van Ibn `Abbas, die zei: Toen dit vers [13:7] geopenbaard werd, plaatste hij (s) zijn hand op zijn borst, en zei: “Ik ben de waarschuwer, en voor ieder volk is er een gids.” Vervolgens wees hij naar Ali, en zei: “Jij bent de gids, O Ali. Middels jou worden de geleide mensen nĂ¡ mij geleid.”

Bron: Jami` ul-Bayan, Vol. 13, Blz. 442

 

Ibn Hajar al-`Asqalani:

En het verbazingwekkende is wat Al-Tabari heeft overgeleverd via een Hasan (goede) overleveringsketen, van Sa`id bin Jubair, van Ibn `Abbas, die zei: Toen dit vers [13:7] werd geopenbaard, plaatste hij (s) zijn hand op zijn borst, en zei: “Ik ben de waarschuwer.” Vervolgens wees hij naar Ali, en zei: “Jij bent de gids. Middels jou worden de geleide mensen na mij geleid.”

Bron: Fat’h ul-Bari, Vol. 10, Blz. 260

 

Ibn `Asakir:

Van Abd al-Khayr van Ali, die zei: De Profeet (s) zei: “Ik ben de waarschuwer, en de gids is een persoon van Bani Hashim.”

Van Abd al-Khayr, van Ali, die zei: De Profeet (s) zei: “Ik ben de waarschuwer, en Ali is de gids.”

Van `Abbad bin Abdallah van Ali, die zei: “De Profeet (s) is de waarschuwer, en ik ben de gids.”

Van Ibn `Abbas, die zei: Toen dit vers {13:7] werd geopenbaard, zei de Profeet (s): “Ik ben de waarschuwer en Ali is de gids. Middels jou, O Ali, worden de geleide mensen geleid.”

Van Ibn Mujahid, van zijn vader, die over de uitspraak van Allah {En degene die met de waarheid gekomen is, en degene die in hem geloofde} [39:33], het volgende zei: De Profeet (s) zei: “En degene die in hem geloofde, is Ali bin Abi Talib.” En over de uitspraak van Allah {Waarlijk, jij bent een waarschuwer, en voor ieder volk is er een gids}, zei hij: “De gids is Ali bin Abi Talib.”

Bron: Tarikh Madinat Dimashq, Vol. 42, Blz. 359

 

 

Al-Suyuti:

Van Ibn `Abbas, die zei: Toen dit vers [13:7] werd geopenbaard, plaatste de Profeet (s) zijn hand op zijn borst, en zei: “Ik ben de waarschuwer.” Vervolgens wees hij naar Ali, en zei: “Jij bent de gids, O Ali. Middels jou worden de geleide mensen na mij geleid.”

Ibn Mardawayh overleverde van Ya`la bin Murra, die zei: De Profeet (s) zei: “Ik ben de waarschuwer, en Ali is de gids.”

Ibn Mardawayh overleverde van Abi Barza al-Aslami, die zei: Ik hoorde de Profeet zeggen: “Waarlijk, jij bent een waarschuwer”, en hij (s) plaatste zijn hand op zijn borst. Vervolgens plaatste hij (s) zijn hand op de borst van Ali, en zei: “en voor ieder volk is er een gids.”

Ibn Mardawayh en Al-Daya’u in Al-Musnad, overleverden van Ibn `Abbas, die zei: De Profeet (s) zei: “Ik ben de waarschuwer, en de gids is Ali bin Abi Talib.”

Abdallah bin Ahmad in Zawa’id, en Ibn Abi Hatim, en Al-Tabarani in Al-Awsat, en Al-Hakim verklaarde het Sahih (authentiek), en Ibn Mardawayh, en Ibn `Asakir overleverden van Ali bin Abi Talib, die zei: “De Profeet (s) is de waarschuwer, en ik ben de gids.” En in een andere versie: “De gids een persoon van Bani Hashim.” Daarmee bedoelde Ali zichzelf.

Bron: Al-Durr ul-Manthur, Vol. 8, Blz. 375

 

 

Daya’u Dien al-Maqdisi:

Van Ali, die zei: “De Profeet is de waarschuwer, en de gids is een persoon van Bani Hashim.”

Abd al-Malik bin Duhaysh: “De overleveringsketen is Hasan (goed).”

Bron: Al-Ahadith ul-Mukhtara, Vol. 2, Blz. 287

 

Al-Haythami:

Van Ali, die zei: “De Profeet is de waarschuwer, en de gids is een persoon van Bani Hashim.”

Overgeleverd door Abdallah bin Ahmad, Al-Tabarani in Al-Saghir en Al-Awsat, en de overleveraars van Musnad zijn betrouwbaar.”

Bron: Majma`, Vol. 7, Blz. 87, # 11090

 

 

0