Het niet hebben van een Imam

in Imam al Mahdi (as)

Ahmad bin Hanbal:

Van Muawiya, die zei: De Profeet (s) zei: “Wie er sterft zonder Imam, sterft als een onwetende.”

Shu`aib al-Arna’out: “De overlevering is Sahih (authentiek) wegens ondersteunend bewijs.”

Bron: Musnad, Vol. 28, Blz. 88 – 89, # 16876

 

 
Van Muawiya, die zei: De Profeet (s) zei: ‘Wie er sterft zonder Imam, sterft als een onwetende.”

Mohammad Ahmad Shakir: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Bron: Musnad, Vol. 13, Blz. 188, # 16819

 

 

Abi Dawud al-Tayalisi:

Van Ibn Omar, die zei: Ik hoorde de Profeet (s) zeggen: “Wie er sterft zonder Imam, sterft als een onwetende. En wie zich weerhoudt van gehoorzaamheid, zal zonder argument aankomen op de Dag der Opstanding.”

Abd al-Mohsin al-Turki: “Deze overlevering is Sahih (authentiek).”

Bron: Musnad Abi Dawud, Vol. 3, Blz. 425, # 2025

 

 
Al-Hakim & Al-Dhahabi:

Van Ibn Omar, dat de Profeet (s) zei: “Wie de jama`a (groep) verlaat met maar een spanwijdte, die heeft de lus van de Islam van zijn nek losgemaakt totdat hij terugkeert. En wie er sterft zonder Imam, sterft als een onwetende. En wie zich weerhoudt van gehoorzaamheid, zal zonder argument aankomen op de Dag des Oordeels.”

Al-Hakim: “Deze overlevering is Sahih (authentiek) volgens de criteria van Bukhari en Muslim.”

Al-Dhahabi: “Volgens de criteria van Bukhari en Muslim.”

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 1, Blz. 150, # 259

 

 

Abi Na`im al-Asfahani:

Van Ibn Omar, die zei: Ik hoorde de Profeet (s) zeggen: “Wie er sterft zonder Imam, sterft als een onwetende. En wie zich weerhoudt van gehoorzaamheid, zal zonder argument aankomen op de Dag der Opstanding.” Deze overlevering is Sahih (authentiek) en welbewezen.

Bron: Hilyat ul-Awliya’, Vol. 3, Blz. 224

 

 
Muslim bin al-Hajjaj:

Van Nafi`, die zei: Ibn Omar zei dat de Profeet (s) zei: “Wie zich weerhoudt van gehoorzaamheid, zal Allah zonder argument ontmoeten op de Dag der Opstanding. En wie er sterft¬†terwijl hij geen eed van trouw heeft¬†(aan een leider), zal sterven als een onwetende.”

Bron: Sahih Muslim, Blz. 898 , # 1851

 

 

0