Het leger van Osama

in Abu BakrMetgezellenOmar

Mohammad bin Sa`d:

Van Ibn Omar, die zei: De Profeet (s) stuurde een leger waarin Abu Bakr en Omar zaten en hij (s) benoemde Osama bin Zayd als hun bevelhebber. De mensen bekritiseerden hem wegens zijn jonge leeftijd. Het nieuws bereikte de Profeet (s), dus besteeg hij (s) de preekstoel, dankte Allah, prees Hem en zei: “De mensen hebben het leiderschap van Osama bekritiseerd en in het verleden hebben ze ook al het leiderschap van zijn vader bekritiseerd, hoewel ze er allebei waardig voor zijn. En hij is de meest geliefde van de mensen voor mij. Ik verzoek jullie om goed te zijn voor hem.”

Bron: Al-Tabaqat, Vol. 2, Blz. 219

 

 

Ibn ul-Athir:

In de maand Muharram van dit jaar, stuurde de Profeet (s) een leger naar SyriĆ«. De leider van dit leger was zijn dienaar Osama bin Zayd. Hij (s) beval Osama om te marcheren door Al-Balqa en Al-Daroum van het land van Palestina. De hypocrieten bekritiseerden zijn leiderschap en zeiden: “Hij (s) heeft een jongen benoemd boven de hoofden van de Muhajirien en de Ansar!” De Profeet (s) zei: “Jullie bekritiseren het leiderschap van Osama, maar jullie hebben eerder ook al het leiderschap van zijn vader bekritiseerd. Hij is het leiderschap waard en zijn vader was het ook waard.” En hij (s) zond de eerste Muhajirien met Osama mee, waaronder Abu Bakr en Omar. En toen de mensen in deze situatie waren, begon de ziekte van de Profeet (s).

Bron: Al-Kamil fil Tarikh, Vol. 2, Blz. 182

 

Al-Suyuti:

Osama bin Zayd bin Haritha bin Sharahil al-Kalbi, de geliefde van de Profeet (s) en zijn dienaar en de zoon van zijn geliefde. Zijn moeder was Umm Ayman, de dienares van de Profeet (s). Hij overleverde van de Profeet (s), van zijn vader, van Bilal en van Umm Salama. `Orwa, Abu Othman al-Nahadi, Abu Wa’il en anderen overleverden van hem. De Profeet (s) stelde hem aan over een leger, waarin Abu Bakr en Omar zaten. Hij (s) zei over Osama: “Wallah, hij is het leiderschap waard.”

Bron: Kitab ul-Muwatta’, Vol. 2, Blz. 299 – 300

 

 

 

Al-Shahristani:

Het tweede meningsverschil: De Profeet (s) zei tijdens zijn ziekte: “Maak het leger van Osama gereed.Moge Allah degene vervloeken die zich weigert aan te sluiten.” Vervolgens zei een groep: “We moeten zijn bevel opvolgen.” Osama was inmiddels vertrokken uit Medina. Een groep zei: “De ziekte van de Profeet (s) is verergerd. Onze harten kunnen het niet verdragen om hem te verlaten in deze situatie. We zullen afwachten totdat we zien wat er zal gebeuren met hem.”

Bron: Al-Milal wa al-Nihal, Vol. 1, Blz. 30

0