Er is altijd een vertegenwoordiger van Allah

in Imam al Mahdi (as)

Al-Suyuti:

Van Kumayl bin Ziyad, die zei: Ali hield mij een keer vast bij de hand en nam mij mee naar de woestijn. Toen wij daar aankwamen, zuchtte hij. Vervolgens zei hij: “O Kumayl! Deze harten zijn containers, dus de besten zijn degenen die weerhouden. Onthoud wat ik tegen je ga zeggen. De mensen bestaan uit drie groepen: De geleerde; een student op het pad van verlossing; en troep, die ieder woord volgt, met alle winden meewaait, die niet profiteren van het licht van kennis, noch een veilige plek vinden met een sterke steun.

O Kumayl! Kennis is beter dan rijkdom. Kennis beschermt jou, terwijl jij rijkdom moet beschermen. Kennis neemt toe wanneer je het praktiseert, maar rijkdom neemt af wanneer je het uitgeeft. O Kumayl, liefde hebben voor de geleerde is hoe de religie gepraktiseerd moet worden. Middels kennis is de geleerde gehoorzaam aan zijn Heer tijdens zijn leven en is hij prijzenswaardig na zijn dood. Maar het profiteren van rijkdom vergaat wanneer het rijkdom vergaat. Kennis is beschermt, terwijl rijkdom beschermt moet worden.

O Kumayl! De beschermers van rijkdom zijn dood, terwijl de geleerden tot het eind blijven leven. Hun lichamen zijn vermist, maar hun wijsheid is aanwezig in de harten (van de mensen).” Ali wees vervolgens naar zijn borst en zei: “Hier is zoveel kennis dat ik wenste dat er mensen waren die het aankunnen. Maar helaas, de mens heeft het misbruikt om de religie als een middel te gebruiken voor werelds gewin. Hij zoekt macht middels de bewijzen van Allah over Zijn boek en middels Zijn zegeningen over de mensen. Dan heb je ook degene die van de mensen van waarheid is geweken. Hij heeft geen inzicht, waardoor er twijfel in zijn hart ontstaat bij de simpelste verwarring die hij ervaart. Dus deze twee personen zijn geen dragers van kennis.

En dan heb je ook degene die niet genoeg krijgt van lust. Hij is makkelijk misleid door de vleselijke lusten. En je hebt degene die opgewonden raakt door het verzamelen van rijkdom. Zij zijn zeker niet degenen die uitnodigen naar de religie. Hun sterkste gelijkenis is het grazende vee. Op die manier sterft kennis wanneer de drager ervan sterft.

Maar de aarde is nooit leeg van een persoon die middels bewijzen Allah vertegenwoordigt. Ook al is hij zichtbaar en bekend of angstig en onbekend, zodat de bewijzen van Allah niet verloren gaan. Maar hoeveel zijn dat er en waar zijn ze? Zij zijn weinig in aantal, maar zeer belangrijk in de ogen van Allah. Middels hen beschermt Allah Zijn bewijzen, totdat zij het overdragen aan hun gelijkenissen en het diep in hun harten planten. Zij zijn overweldigd met de kennis van de ware situatie, waardoor zij zekerheid hebben. Ze hebben het makkelijk gemaakt voor henzelf om het pad te bewandelen die de mensen van luxe moeilijk vinden. Ze zijn vergeten wat de onwetenden begeren. Ook al leven zijn op aarde met hun lichamen, hun zielen hangen aan de bovenste vlak. O Kumayl! Zij zijn de vertegenwoordigers van Allah op Zijn aarde en de uitnodigers naar Zijn religie. Ik zou ze graag willen zien, moge Allah mij en jou vergeven.”

Dit is overgeleverd door Ibn al-Anbari in Al-Masahif, Al-Marhabi in Al-`Ilm, Nasr in Al-Hujja, en ook overgeleverd in Hilyat ul-Awliya’ en Tarikh Madinat Dimashq.

Bron: Jami` al-Ahadith, Vol. 4, Blz. 108 – 109, # 7295

 

 

Ibn Hajar al-Haytami:

“Maar Allah zal hen niet bestraffen zolang jij (O Mohammad) nog onder hen bent.” [8.33]

De Profeet (s) refereerde naar de aanwezigheid daarvan in zijn Ahlalbait (as), dat zij een veiligheid zijn voor de inwoners van de aarde, net zoals hij een veiligheid was voor hen. En daar zijn vele overleveringen over, waar sommigen vermeld zullen worden.

Eén daarvan: “De sterren zijn een veiligheid voor de inwoners van het heelal, en mijn Ahlalbait zijn een veiligheid voor mijn umma (volk).” Een groep heeft deze overlevering overgeleverd middels een zwakke overleveringsketen. En in een andere zwakke overleveringsketen: “Mijn Ahlalbait zijn een veiligheid voor de inwoners van de aarde. Dus als mijn Ahlalbait vergaat, dan zal de aarde toekomen (qua tekens van bestraffing) wat het is beloofd.” En in een andere overlevering van Ahmad: “En indien de sterren verdwijnen, dan zullen de inwoners van het heelal verdwijnen. En indien mijn Ahlalbait verdwijnt, dan verdwijnen de inwoners van de aarde.” En in een andere overlevering die Sahih (authentiek) is verklaard door Al-Hakim: “De sterren zijn een veiligheid voor de inwoners van de wereld tegen verdrinking, en mijn Ahlalbait zijn een veiligheid voor mijn umma tegen meningsverschil. Dus als een volk van de Arabieren mijn Ahlalbait tegenstaat, dan zal dat volk tot de partij van de duivel behoren.” En het is overgeleverd via vele overleveringsroutes die elkaar versterken, dat de Profeet (s) zei: “Mijn Ahlalbait onder jullie is zoals de Ark van Noah (as). Wie aan boord ging, was gered.” En in de overlevering van Muslim: “En wie ervan afkeerde, verdronk (of verging).” En in een andere overlevering: “Mijn Ahlalbait onder jullie is zoals de deur van Hitta van Bani Isra’il. Wie het betrad werd vergeven (door Allah).” En in een andere overlevering: “Zijn zondes werden vergeven.”

En sommigen hebben gezegd dat het mogelijk is dat de Ahlalbait een veiligheid zijn, omdat er middels hen geleid wordt zoals de sterren. En omdat, indien zij verdwijnen, de aarde zal toekomen wat het beloofd is. En dat zal plaatsvinden wanneer de Mahdi zal komen. Wanneer hij zal komen, zal `Isa achter hem bidden en de Dajjal vermoorden.

En het is ook mogelijk, en dit is naar mijn mening het meest voor de hand liggende, dat het om de gehele Ahlalbait gaat. Want toen Allah de aarde creëerde omwille van de Profeet (s), maakte hij het bestaan daarvan afhankelijk van de Profeet (s) en zijn Ahlalbait. Want de Ahlalbait lijken op de Profeet (s) in bepaalde zaken, zoals Fakhr al-Dien al-Razi vermeldde. Eén van de redenen is omdat de Profeet (s) over de Ahlalbait gezegd heeft: “O Allah, ik ben van hen, en zij zijn van mij.” En ook omdat de Ahlalbait een deel van de Profeet (s) zijn wegens de reden dat Fatima (sa), hun moeder, een deel is van de Profeet (s). Dus de Ahlalbait hebben de status van veiligheid zoals de Profeet (s).

Bron: Al-Sawa`iq ul-Muhriqa, Blz. 212 – 213

 

 

 

0