Een meester in het paradijs

in Imam al Mahdi (as)

Al-Sindi:
Van Anas bin Malik, die zei: Ik hoorde de Profeet (s) zeggen: “Wij, de zonen van Abd al-Muttalib, zijn de meesters van het paradijs; Ik, Hamza, Ali, Ja`far, Hasan, Husain en de Mahdi.”
Bron: Sunan Ibn Maja, Vol. 4, Blz. 414, # 4087

0