De verkondiger van Allah en de Profeet (s)

in Imam Ali (as)

Ahmad bin Hanbal:

Van Zayd bin Yuthai`: Abu Bakr werd door de Profeet (s) gestuurd naar de mensen van Mekka met een boodschap van ontbinding, dat er geen polytheïst meer na dit jaar de bedevaart mag verrichten, dat er niet meer naakt rondom het Huis (i.e. Ka`ba) gelopen mag worden, dat het paradijs niet betreed wordt behalve door een moslim, dat degene die een afspraak heeft met de Profeet (s), uitstel krijgt tot de afgesproken tijd, en dat Allah en Zijn Boodschapper zich distantiëren van depolytheïsten. Drie mensen gingen die boodschap brengen. Daarna zei de Profeet (s) tegen Ali: “Ga hem achterna en stuur Abu Bakr terug naar mij en verkondig jij de boodschap.” Ali deed dat. Toen Abu Bakr terugkeerde naar de Profeet (s), zei Abu Bakr: “O Profeet, is er iets over mij geopenbaard?” Hij (s) zei: “Er is niets behalve het goede over jou geopenbaard. Maar ik ben bevolen dat het niet verkondigt mag worden, behalve door mijzelf of een persoon die van mij is.”

Ahmad Mohammad Shakir: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Bron: Musnad, Vol. 1, Blz. 168, # 4

 

 

Van Ali, die zei: Toen er 10 verzen van hoofdstuk Bara’a aan de Profeet (s) geopenbaard werden, riep de Profeet (s) om Abu Bakr, en hij (s) stuurde hem met die verzen om het te reciteren aan de mensen van Mekka. Daarna riep de Profeet (s) mij en zei tegen mij: “Ga Abu Bakr achterna. Wanneer je hem tegenkomt, pak je het schrift van hem, en ga er dan mee naar de mensen van Mekka en reciteer het aan hen.” Dus ik kwam hem tegen in Juhfa, en ik nam het schrift van hem. Abu Bakr keerde terug naar de Profeet (s), en zei: “O Boodschapper van Allah, is er iets over mij geopenbaard?” Hij (s) zei: “Nee, maar Jibra’il kwam naar mij, en zei: ‘Niemandverkondigt namens jou, behalve jij of een persoon van jou’.”

Ahmad Mohammad Shakir: “De overleveringsketen is Hasan (goed).”

Bron: Musnad, Vol. 2, Blz. 135, # 1296

 

Al-Tirmidhi:

Van Anas bin Malik, die zei: De Profeet (s) stuurde Abu Bakr met de boodschap van ontbinding. Daarna riep hij hem, en zei: “Het is voor niemand toegestaan om dit te verkondigen, behalve voor een persoon van mijn Familie.” Vervolgens riep hij om Ali en gaf het aan hem.Al-Tirmidhi: “Deze overlevering is Hasan Gharieb (goed, maar zeldzaam).”

Al-Albaani: “De overleveringsketen is Hasan (goed).”

Van Ibn `Abbas, die zei: De Profeet (s) stuurde Abu Bakr, en hij beval hem om deze verklaringen te verkondigen. Daarna volgde Ali hem. Toen Abu Bakr op een bepaalde plaats was, hoorde hij intens gehijg van de kameel van de Profeet (s). Abu Bakr werd bang en dacht het de Profeet (s) was. Toen hij zag dat het Ali was, gaf hij hem de boodschap van de Profeet (s), en beval Ali om deze verklaringen te verkondigen. Hij vertrok en verrichtte de bedevaart. Op de dagen van Al-Tashriq stond Ali op en riep: “De bescherming van Allah en Zijn Boodschapper is ontbonden voor iedere polytheïst. Dus reis voor 4 maanden in het land. En geen polytheïst mag na dit jaar de bedevaart verrichten. En er mag niet meer naakt rondom het Huis (i.e. Ka`ba) gelopen worden. En niemand zal de hemel binnentreden, behalve een gelovige.” Ali was degene die verkondigde, en als hij moe werd, zou Abu Bakr opstaan en het verkondigen.

Al-Tirmidhi: “Deze overlevering is Hasan Gharieb (goed, maar zeldzaam).”

Al-Albaani: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Bron: Sahih Sunan al-Tirmidhi, Vol. 3, Blz. 245 – 246

Al-Tirmidhi:

Van Hubshi bin Junada, die zei dat de Profeet (s) zei: “Ali is van mij, en ik ben van Ali, en niemandverkondigt namens mij, behalve ik of Ali.”

Deze overlevering is Hasan Gharieb, Sahih (goed, zeldzaam, en authentiek).

Bron: Al-Jami` al-Kabir, Vol. 6, Blz. 83, # 3719

Ibn Maja: 

Van Hubshi bin Junada, die zei: Ik hoorde de Profeet (s) zeggen: “Ali is van mij, en ik ben van hem, en niemand verkondigt namens mij, behalve Ali.”

Al-Albaani: “Deze overlevering is Hasan (goed).”

Bron: Sahih Sunan Ibn Maja, Vol. 1, Blz. 58, # 9

Al-Dhahabi:

[Zelfde overlevering als hierboven.]

Deze overlevering is Hasan Gharieb (goed, maar zeldzaam).

Shu`aib al-Arna’out: “Deze overleveringsketen is Sahih (authentiek), en de overleveraars zijn de overleveraars van Bukhari en Muslim.”

Bron: Siyar A`lam al-Nubala’, Vol. 8, Blz. 212

Al-Darqutni:

[Zelfde overlevering als hierboven.]

Al-Wadi`ie: “De overlevering is volgens de criteria van Bukhari en Muslim.”

Bron: Al-Ilzamaat, Blz. 94 – 95

Al-Nasa’i:
Van Hubshi bin Junada, die zei: Ik hoorde de Profeet (s) zeggen: “Ali is van mij, en ik ben van hem, en niemand verkondigt namens mij, behalve ik of Ali.”Abu Is’haq al-Huwayni: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Van Anas, die zei: “De Profeet (s) stuurde Abu Bakr met een boodschap van ontbinding, en daarna riep hij hem terug en zei: “Niemand mag dit verkondigen, behalve een persoon van mijn Familie.” Vervolgens riep hij Ali en gaf het aan hem.

Abu Is’haq al-Huwayni: De overleveringsketen is Sahih (authentiek).

Van Ali, dat de Profeet (s) Abu Bakr met een boodschap van ontbinding stuurde naar de mensen van Mekka. Daarna stuurde hij (s) Ali achter hem aan en zei tegen hem: “Pak het schrift en ga ermee naar de mensen van Mekka.” Ali zei: Dus ik kwam Abu Bakr tegen en ik pakte het schrift. Abu Bakr keerde vervolgens terug en hij was somber. Hij zei tegen de Profeet (s): “Is er iets over mij geopenbaard?”Hij (s) zei: “Nee, ik ben enkel bevolen dat het verkondigd moet worden door mij of door een persoon van mijn Ahlalbait.”

Abu Is’haq al-Huwayni: Deze overlevering is Sahih (authentiek).

Bron: Tahdhib Khasa’is al-Imam Ali, Blz. 70 – 71
Ahmad bin Hanbal:
Van Hubshi bin Junada, die zei: Ik hoorde de Profeet (s) zeggen: “Ali is van mij, en ik ben van hem, en niemand verkondigt namens mij, behalve ik of Ali.”
Ahmad Mohammad Shakir: “De overleveringsketen is Hasan (goed).”

Van Hubshi bin Junada, die zei: Ik hoorde de Profeet (s) zeggen: “Ali is van mij, en ik ben van hem, en niemand verkondigt namens mij, behalve ik of Ali.”

Ahmad Mohammad Shakir: “De overleveringsketen is Hasan (goed).”

Van Hubshi bin Junada, en hij heeft de afscheidsbedevaart meegemaakt, die zei: De Profeet (s) zei: “Ali is van mij, en ik ben van hem, en niemand verkondigt namens mij, behalve ik of Ali.”

Ahmad Mohammad Shakir: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Bron: Musnad, Vol. 13, Blz. 395 – 396

Van Anas bin Malik, dat de Profeet (s) Abu Bakr met een boodschap van ontbinding stuurde naar de mensen van Mekka. Toen Abu Bakr aankwam in Dhul Hulayfa, stuurde hij (s) iemand naar hem en haalde hem terug, en zei: “Niemand mag met die boodschap gaan, behalve een persoon van mijn Ahlalbait.” Vervolgens stuurde hij Ali. Wasiullah bin Mohammad Abbas: “De overleveringsketen is Hasan (goed).”

Bron: Fada’il as-Sahaba, Vol. 2, Blz. 694, # 946

Al-Bukhari:

Titel: “De verkondiging is de meest kennisrijke van hen.”

Van Humaid bin Abd al-Rahman, dat Abu Huraira zei: Abu Bakr stuurde mij tijdens die bedevaart waarin hij de leider was van de bedevaartgangers, gezamenlijk met de verkondigers die hij op de dag van Nahr stuurde om te verkondigen in Mina, dat; ‘Geen polytheïst de bedevaart nog zal verrichten na dit jaar, en niemand naakt rondom het Huis zal lopen’. Humaid zei: Daarna stuurde de Profeet (s) Ali en beval hem om de ontbinding te verkondigen. Abu Huraira zei: Ali verkondigde samen met ons de ontbinding voor de mensen in Mina op de dag van Nahr, dat er na dit jaar geen polytheïst de bedevaart mag verrichten, en dat er niet meer naakt rondom het Huis gelopen mag worden.

Bron: Sahih al-Bukhari, Blz. 1148, # 4655 – 4656

0