De vader van de twee meesters

in Imam Ali (as)

Al-Hakim & Al-Dhahabi:

Van Abdallah, die zei: De Profeet (s) zei: “Al-Hasan en Al-Husain zijn meesters van de mensen van het paradijs, en hun vader (Ali) is beter dan hen.”

Al-Hakim: “Deze overlevering is Sahih met deze toevoeging.”

Al-Dhahabi: “Sahih (authentiek).”

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 3, Blz. 182, # 4779 

 

 

Al-Suyuti:

De Profeet (s) zei: “Deze twee zonen van mij, Hasan en Husain, zijn meesters van de mensen van het paradijs, en hun vader (Ali) is beter dan hen.”

Al-Albaani:Sahih (authentiek).”

Bron: Sahih al-Jami` al-Saghir, Vol. 1, Blz. 70, # 47

 

 

0