de twee engelen aan zijn zijde

in Imam Ali (as)

Al-Albaani:

Van Al-Hasan bin Ali, die zei: “De Profeet (s) stuurde Ali altijd en gaf hem de vlag, en hij keerde niet terug totdat Allah hem de overwinning schonk, met Jibriel aan zijn rechterzijde en Mika’il aan zijn linkerzijde.”

Overgeleverd door Ibn Hibban, Ahmad, Al-Bazzar in zijn Kashf, Al-Tabarani in zijn Mu`jam al-Kabir, Al-Nasa’i in zijn Khasa’is en Ibn `Asakir.

Bron: Silsilat ul-Ahadith as-Sahiha, Vol. 5, Blz. 660, # 2496

 

 

0