De twaalf Imams

in Familie

Ibn Hajar al-`Asqalani:

حديث: “الأئمة من قريش” ، النسائي عن أنس، ورواه الطبراني في الدعاء، والبزار والبيهقي من طرق عن أنس قلت: وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابيا

De overlevering: “De Imams zijn van Quraysh”, is overgeleverd door Al-Nasa’i van Anas, en door Al-Tabarani in Al-Du`a, en door Al-Bazzar en Al-Bayhaqi via Anas. Ik heb de overleveringsroutes verzameld in een aparte volume van ongeveer 40 metgezellen.

Bron: Talkhies al-Habier

 

 

Al-Bukhari (256 h):

Van Abd al-Malik, van Jabir bin Samura, die zei: Ik hoorde Profeet (s) zeggen: “Er zullen 12 prinsen zijn.” Vervolgens zei hij (s) iets wat ik niet hoorde, dus zei mijn vader: “Zij allemaal zijn van Quraysh.”

Bron: Sahih al-Bukhari, Blz. 1784, # 7222 / 7223

 

 

Muslim bin al-Hajjaj (261 h):

Van Abdallah, die zei: De Profeet (s) zei: “Dit leiderschap zal blijven binnen Quraysh, zelfs als er maar twee mensen overbleven.”

Van Husain, van Jabir bin Samura, die zei: Ik ging samen met mijn vader naar binnen bij de Profeet (s), en ik hoorde hem (s) zeggen: “Deze religie zal niet eindigen totdat er 12 leiders (khaliefatan) zijn geweest.” Vervolgens zei hij (s) iets wat ik niet hoorde. Ik zei tegen mijn vader: “Wat zei hij?” Mijn vader zei: “Zij allen zijn van Quraysh.”

Van Abd al-Malik bin Omair, van Jabir bin Samura, die zei: Ik hoorde Profeet (s) zeggen: “De religie van de mensen zal niet eindigen totdat er 12 mannen over hen hebben geregeerd.” Vervolgens zei de Profeet (s) iets wat ik niet hoorde, dus ik vroeg mijn vader: “Wat zei de Profeet (s)?” Hij zei: “Zij allen zijn van Quraysh.”

Van Simak bin Harb, van Jabir bin Samura, die zei: Ik hoorde de Profeet (s) zeggen: “De Islam zal machtig blijven totdat er 12 leiders zijn geweest.” Vervolgens zei hij (s) iets wat ik niet begreep, dus ik zei tegen mijn vader: “Wat zei hij?” Hij zei: “Zij allen zijn van Quraysh.”

Van Al-Shi`bi, van Jabir bin Samura, die zei: Ik vertrok naar de Profeet (s), en mijn vader was met mij. Ik hoorde de Profeet (s) zeggen: “Deze religie zal machtig en onoverwinnelijk blijven totdat er 12 leiders zijn geweest.” Vervolgens zei hij iets wat ik wegens de lawaai van de mensen niet kon horen. Dus ik zei tegen mijn vader: “Wat zei hij?” Hij zei: “Zij allen zijn van Quraysh.”

Van Sa`d bin Abi Waqqas, die zei: Ik schreef een brief naar Jabir bin Samura, samen met mijn dienaar Nafi`, over dat hij mij moet berichten over iets wat hij gehoord heeft van de Profeet (s). Hij schreef terug naar mij: “Ik hoorde Profeet (s) zeggen op de dag van het vrijdagsgebed: ‘Deze religie zal blijven voortbestaan tot aan de Dag des Oordeels, en jullie zullen geregeerd worden door 12 leiders. Zij allen zijn van Qurasyh’.”

Bron: Sahih Muslim, Blz. 882 – 883, # 1818 – 1822

 

 

Al-Tirmidhi (279 h):

Van Simak bin Harb, van Jabir bin Samura, die zei: De Profeet (s) zei: “Er zullen 12 prinsen zijn ná mij.” Vervolgens zei hij iets wat ik niet begreep, dus ik vroeg mijn vader, en hij zei: “Zij allen zijn van Quraysh.”

Al-Albaani:Sahih (authentiek).”

Al-Tirmidhi: “Deze overlevering is Hasan Sahih (goed en authentiek).”

Bron: Sahih Sunan al-Tirmidhi, Vol. 2, Blz. 484, # 2223

 
Abu Dawud (275 h):

Van Abi Khalid, van Jabir bin Samura, die zei: Ik hoorde de Profeet (s) zeggen: “Deze religie zal blijven voortbestaan totdat er 12 leiders over jullie hebben geregeerd. Het volk zal het over hen allen eens zijn.” Vervolgens hoorde ik iets van de Profeet (s) wat ik niet begreep. Ik zei tegen mijn vader: “Wat zegt hij?” Hij zei: “Zij allen zijn van Quraysh.”

Al-Albaani:Sahih (authentiek), maar zonder de uitspraak – het volk zal het over hen allen eens zijn. –

Van `Amir, van Jabir bin Samura, die zei: Ik hoorde de Profeet (s) zeggen: “Deze religie zal machtig blijven totdat er 12 leiders zijn geweest.” Vervolgens reciteerde de mensen ‘Allahu Akbar’ en maakten lawaai. De Profeet (s) zei vervolgens iets op een rustige toon. Ik zei tegen mijn vader: “O vader, wat zei hij?” Hij zei: “Zij allen zijn van Quraysh.”

Al-Albaani:Sahih (authentiek).” 

Bron: Sahih Sunan Abi Dawud, Vol. 3, Blz. 13, # 4279 – 4280

 

 
Ahmad bin Hanbal (241 h):

Van Al-Aswad bin Sa`id al-Hamadani, van Jabir bin Samura, die zei: Ik hoorde de Profeet (s) zeggen: “Na mij zullen er 12 leiders zijn, zij allemaal zijn van Quraysh.” Vervolgens keerde hij (s) terug naar zijn huis. Quraysh ging naar hem toe, en vroegen: “Wat gebeurt er daarna?” Hij (s) zei: “Daarna zal erharj (moord) zijn.”

Ahmad Mohammad Shakir: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Van Simak bin Harb, van Jabir bin Samura, die zei: De Profeet (s) zei: “Er zullen 12 prinsen zijn ná mij.” Vervolgens weet ik niet wat hij zei, dus ik vroeg alle aanwezigen, en die zeiden. “Hij zei: ‘Zij allen zijn van Quraysh’.”

Ahmad Mohammad Shakir: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Bron: Musnad, Vol. 15, Blz. 344, # 20750 – 20752

 

 
Ali bin al-Ja`d (230 h):

Van Simak bin Harb, Ziyad bin `Alaqa en Husain bin Abd al-Rahman, die allemaal van Jabir bin Samura overleverden, dat de Profeet (s) zei: “Na mij zullen er 12 prinsen zijn.”

Van Al-Aswad bin Sa`id al-Hamadani, van Jabir bin Samura, die zei: Ik hoorde de Profeet (s) zeggen: “Na mij zullen er 12 leiders zijn, zij allemaal zijn van Quraysh.” Vervolgens keerde hij (s) terug naar zijn huis. Quraysh ging naar hem toe, en vroegen: “Wat gebeurt er daarna?” Hij (s) zei: “Daarna zal erharj (moord) zijn.”

Bron: Musnad, Blz. 957 – 958, # 2754 & 2756

 

 

 

Abu Dawud al-Tayalisi (204 h):

Van Simak bin Harb, van Jabir bin Samura, die zei: Ik hoorde de Profeet (s) zeggen: “De Islam zal machtig blijven totdat er 12 leiders zijn geweest.” Vervolgens zei hij (s) iets wat ik niet begreep, dus ik zei tegen mijn vader: “Wat zei de Boodschapper van Allah?” Hij zei: “Zij allen zijn van Quraysh.”

Abd al-Mohsin al-Turki: “De overlevering is Sahih (authentiek).”

Bron: Musnad, Vol. 2, Blz. 127, # 804

 

 

Ibn Hajar: 

أخرجه أحمد والبزار من حديث ابن مسعود بسند حسن ” أنه سئل كم يملك هذه الأمة من خليفة ؟ ” فقال : سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ” اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل

Ahmad en Al-Bazzar hebben met een Hasan (goede) overleveringsketen overgeleverd van Ibn Mas`oud, dat hij gevraagd werd: “Hoeveel leiders zullen over dit volk regeren?” Ibn Mas`oud zei: We vroegen de Profeet (s) daarover, en hij (s) zei: “Twaalf, zoals het aantal leiders van Bani Isra’il.”

Bron: Fat’h ul-Bari

 

 

Na`im bin Hammad (228 h):

Van Abdallah bin Mas`oud, die zei: De Profeet (s) zei: “Er zullen na mij evenveel leiders zijn als het aantal leiders van Musa.”

Van Shi`bi, van Jabir bin Samura, die zei: De Profeet (s) zei: “Deze religie zal machtig blijven totdat er 12 leiders zijn geweest. Zij allen zijn van Quraysh.”

Bron: Kitab ul-Fitan, Blz. 95, # 224 – 225

 

 

Ibn Abi Shayba (235 h):

Van Masrouq, die zei: Er kwam een man naar Abdallah bin Mas`oud, en zei: “Heeft jullie profeet jullie verteld hoeveel leiders er zullen zijn na hem?” Hij zei: “Ja, zoals het aantal leiders van Musa.”

`Adil bin Yusuf al-Ghazawi: De overleveringsketen is Da`if (zwak), maar Hasan (goed) wegens ondersteunend bewijs. Deze overlevering is overgeleverd door Ahmad, Al-Bazzar en Abu Ya`la via Mujalid. Al-Haythami zei in Majma`: “In de overleveringsketen zit Mujalid, en die is betrouwbaar verklaard door Al-Nasa’i, en zwak verklaard door de meerderheid. De rest van de overleveraars zijn betrouwbaar.” Ik zeg: De betekenis van de overlevering is Sahih (authentiek).

Bron: Musnad, Vol. 1, Blz. 187, # 274

 

 

 

0