De totale kennis van Imam Ali (as)

in Imam Ali (as)

Al-Tha`labi:

أخبرني أبو محمد عبد الله بن محمد الفاسي حدثنا القاضي الحسين بن محمد بن عثمان النصيبي أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين السميعي بحلب حدثني الحسين بن إبراهيم بن الحسين الجصاص. أخبرنا الحسين بن الحكم حدثنا سعيد بن عثمان عن أبي مريم وحدثني بن عبد الله ابن عطاء قال: كنت جالساً مع أبي جعفر في المسجد فرأيت ابن عبد الله بن سلام جالساً في ناحية فقلت لأبي جعفر: زعموا أنّ الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام. فقال: إنما ذلك علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)

Van Abdallah bin `Ata, die zei: Ik zat met Abi Ja`far in de moskee, en ik zag de zoon van Abdallah bin Salim ergens zitten. Dus ik zei tegen Abi Ja`far: “De mensen beweren dat Abdallah bin Salam degene is die kennis van het Boek heeft.” Hij zei: “Dat is juist Ali bin Abi Talib.”

أحمد بن مفضل حدثنا مندل بن علي عن إسماعيل بن سلمان عن أبي عمر زاذان عن ابن الحنفية { وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِِ } قال: هو علي بن أبي طالب.

Van Ibn al-Hanafiyya, die zei: “{En degene die kennis van het Boek heeft}. Dat is Ali bin Abi Talib.”

Bron: Al-Kashf wa al-Bayan

 

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=75&tSoraNo=13&tAyahNo=43&tDisplay=yes&Page=3&Size=1&LanguageId=1

 

 

Al-Qurtubi:

وقال عبد الله بن عطاء: قلت لأبي جعفر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سَلاَم فقال: إنما ذلك عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وكذلك قال محمد بن الحنفية

Abdallah bin `Ata zei: Ik zei tegen Abi Ja`far bin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Talib: “De mensen beweren dat Abdallah bin Salam degene is die kennis van het Boek heeft.” Hij zei: “Dat is juist Ali bin Abi Talib.”

Bron: Al-Jami`u li Ahkam al-Qur’an

 

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=5&tSoraNo=13&tAyahNo=43&tDisplay=yes&Page=2&Size=1&LanguageId=1

 

 

Abu Hayyan al-Andalusi:

وقال محمد بن الحنفية، والباقر: هو علي بن أبي طالب

En Mohammad bin al-Hanafiyya en Imam al-Baqir zeiden: “Dat is Ali bin Abi Talib.”

Bron: Al-Bahr al-Muhiet

 

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=19&tSoraNo=13&tAyahNo=43&tDisplay=yes&Page=2&Size=1&LanguageId=1

 

Al-Khatieb al-Baghdadi:
Van Abi Tufayl, die zei: Ik was getuige toen Ali aan het prediken was, en zei: “Vraag mij, want ik zweer bij Allah dat er niets is dat zal plaatsvinden tot aan de Dag der Opstanding waar jullie mij over kunnen vragen, zonder dat ik jullie kan beantwoorden.”
Adil bin Yusuf al-Azazi: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”
Met dezelfde overleveringsketen, dat Ali (as) zei: “Vraag mij over het boek van Allah, want ik zweer dat er geen enkel vers is waarvan ik niet weet of het geopenbaard is in de avond of overdag, of op een lage vlakte of op een gebergte.”
Adil bin Yusuf al-Azazi: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”
Van Sa`id bin Mosayyib, die zei: “Er was niemand van de metgezellen van de Profeet (s) die kon zeggen “vraag mij”, behalve Ali bin Abi Talib (as).”
Adil bin Yusuf al-Azazi: “De overleveringsketen is Hasan (goed).”
Bron: Al-Faqih wal Mutafaqqih, Vol. 2, Blz. 351 – 352

 

 

Ibn Abd al-Barr:

Van Abi Tufayl, die zei: Ik was getuige toen Ali aan het prediken was, en zei: “Vraag mij, want ik zweer bij Allah dat er niets is dat zal plaatsvinden tot aan de Dag der Opstanding waar jullie mij over kunnen vragen, zonder dat ik jullie kan beantwoorden. En vraag mij over het boek van Allah, want ik zweer dat er geen enkel vers is waarvan ik niet weet of het geopenbaard is in de avond of overdag, of op een lage vlakte of op een gebergte.”
Abu al-Ashbal al-Zuhayri: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”
Bron: Jami`u Bayan al-`Ilm wa Fadhlih, Blz. 464, # 726

 

 

Ibn Kathir:

وثبت أيضاً من غير وجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه صعد منبر الكوفة، فقال: لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى، ولا عن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنبأتكم بذلك

En het is middels meerdere overleveringsroutes bewezen dat Ali op de preekstoel van Koufa stond, en zei: “Er is geen vers in het Boek van Allah of een sunna van de Profeet (s) waar jullie mij over kunnen vragen, zonder dat ik jullie beantwoord.”

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=7&tSoraNo=51&tAyahNo=1&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1

Ahmad bin Hanbal:
Van Sa`id bin Mosayyib, die zei: “Er was niemand van de metgezellen van de Profeet (s) die kon zeggen “vraag mij”, behalve Ali bin Abi Talib (as).”
Wasiullah bin Mohammad Abbas: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”
Van Ibn Juraij en een ander persoon van Zadhan, die beiden zeiden: Ali (as) werd gevraagd over zichzelf, dus hij antwoordde: “Ik overlever middels de zegening van mijn Heer. Wallah, wanneer ik vroeg werd ik beantwoord, en wanneer ik zweeg, werd mij geleerd. Dus in mijn borst zit enorme kennis.”

Wasiullah bin Mohammad Abbas: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).” 

Bron: Fada’il as-Sahaba, Vol. 2, Blz. 802, # 1098 

 

 

Al-Hakim & Al-Dhahabi:

Van Abi Tufayl, die zei: Ik zag de leider van de gelovigen Ali bin Abi Talib (as) op de preekstoel staan, en hij zei: “Vraag mij voordat je mij niet meer kunt vragen, en je zult ná mij niemand kunnen vragen zoals ik.”

Al-Hakim: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Al-Dhahabi:Sahih (authentiek).”

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 2, Blz. 506, # 3736 

 

 

Ahmad bin Hanbal:

Van Hubaira, die zei: Al-Hasan bin Ali gaf een preek aan ons, en zei: “Gisteren heeft een man jullie verlaten die qua kennis niet is voorgegaan door de vroegere generaties, en niet bereikt zal worden door de latere generaties. De Profeet (s) stuurde hem altijd met zijn vlag, met Jibra’il aan zijn rechterzijde en Mika’il aan zijn linkerzijde. Hij zou niet terugkeren totdat hij overwon.”

Ahmad Mohammad Shakir: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Van `Amr bin Hubshi, die zei: Al-Hasan bin Ali gaf ons een preek nadat Ali vermoord werd, en zei: “Gisteren heeft een man jullie verlaten die qua kennis niet is voorgegaan door de vroegere generaties, en niet bereikt zal worden door de latere generaties. De Profeet (s) stuurde hem en gaf hem zijn vlag, en hij keerde niet terug totdat hij overwon. En hij heeft niets waardevols achtergelaten behalve 700dirham dat hij gekregen had, en hij liet dat achter voor een dienaar van zijn familie.”

Ahmad Mohammad Shakir: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Bron: Musnad, Vol. 2, Blz. 344, # 1719 – 1720

 

 

Al-Hakim & Al-Dhahabi:

Van Qays bin Abi Hazim, die zei: Ik was in Medina en terwijl ik aan het rondlopen was in de markt, arriveerden oliestenen. Ik zag een groep mensen rondom een Perziër staan die een dier bereed en hij beledigde Ali bin Abi Talib (as). De mensen stonden om hem heen toen Sa`d bin Abi Waqqas omkeerde en voor de mensen stond en hen vroeg: “Wat is dit?” Zij zeiden: “Een man beledigt Ali bin Abi Talib (as).” Dus Sa`d ging naar voren en de mensen maakten plaats voor hem, totdat hij voor hem stond, en zei: “O jij! Om welke redenen beledig jij Ali bin Abi Talib? Is hij niet de eerste die bekeerde naar de Islam? Is hij niet de eerste die met de Profeet (s) bad? Is hij niet het meest abstinent van de mensen? Is hij niet het meest kennisrijk van de mensen?” En hij noemde op, totdat hij zei: “Is hij niet de man van de dochter van de Profeet (s)? Was hij niet de drager van het vlag van de Profeet (s) tijdens zijn slagvelden?” Daarna keerde hij naar de Qibla en verhief zijn handen, en zei: “O Allah, deze persoon beledigd iemand van jouw geliefde vrienden, dus laat deze menigte niet uit elkaar gaan totdat U Uw kracht aan hen hebt laten zien.” Qays zei: Wallah, we gingen niet uit elkaar totdat zijn eigen dier hem greep en hem wegwierp op zijn hoofd tegen de stenen, waardoor zijn hersenen opensplitsten en vervolgens doodging.

Al-Hakim: “Deze overlevering is Sahih (authentiek) volgens de criteria van Bukhari en Muslim.”

Al-Dhahabi: “Het is volgens de criteria van Bukhari en Muslim.”

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 3, Blz. 132, # 6121

 

 

Al-Haythami:

De Profeet (s) zei tegen Fatima: “Ben je niet tevreden dat ik jou heb gehuwd aan de eerste van mijn volk die zich bekeerde naar de Islam, en het meest kennisrijk is van hen, en het meest geduldig is van hen?”

“Ahmad en Al-Tabarani overleverden het via overleveraars die betrouwbaar zijn verklaard.”

Bron: Majma`, Vol. 9, Blz. 147, # 14669

 

 

 

 

 

0