De relatie tussen Fatima (sa) en Imam Ali (as)

in Fatima (as)

Er zijn overleveringen te vinden in soennitisch literatuur, die ook hun weg hebben gevonden in sjiitisch literatuur, dat Imam Ali (as) een keer Fatima (sa) boos maakte, of in ieder geval van streek maakte. Binnen het sjiisme worden dit soort overleveringen resoluut verworpen, en dat zal in dit artikel worden uitgelegd en verantwoord.

Het huwelijk tussen Imam Ali (as) en Fatima (sa) is iets wat speciaal door Allah werd bepaald en gekozen. Dit huwelijk staat dus vrij van irritaties, problemen en ruzies. In dit artikel zal de relatie tussen Imam Ali (as) en Fatima (sa) worden besproken, zodat er geen twijfel meer zal overblijven dat de overleveringen die over hun huwelijksproblemen spreken, allemaal verzonnen leugens zijn.

 

Het huwelijk tussen Fatima en Imam Ali (as).

 

1- Al-Nasa’i:

Van Buraida, die zei: Abu Bakr en Omar vroegen Fatima om de hand, maar de Profeet (s) zei: “Ze is jong.” Vervolgens vroeg Ali haar om de hand, en de Profeet (s) huwde haar aan hem.

Al-Albaani: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Bron: Sahih Sunan Al-Nasa’i, Vol. 2, Blz. 412, # 3221

sahih nasa'i (1) sahih nasai vol 2 cover

 

2- Al-Wadi`ie:

Van Buraida, die zei: Abu Bakr en Omar vroegen Fatima om de hand, maar de Profeet (s) zei: “Ze is jong.” Vervolgens vroeg Ali haar om de hand, en de Profeet (s) huwde haar aan hem.

“Deze Hadith is Sahih (authentiek), de overleveraars zijn Sahih (authentiek).”

Bron: Al-Jami` Al-Sahih, Vol. 3, Blz. 58

jami sahih wadi (1) jami sahih mima laysa cover (1)

De echte reden waarom Abu Bakr en Omar geweigerd werden.

Hierboven kon je lezen dat Abu Bakr en Omar geweigerd werden, omdat Fatima (sa) nog te jong was. Dit is incorrect. De echte reden waarom Abu Bakr en Omar geweigerd werden was als volgt:

 

4- Al-Manawi:

Van Ibn Mas`oud: De Profeet (s) zei: “Waarlijk, Allah (swt) heeft mij bevolen om Fatima te laten trouwen met Ali.”

Al-Suyuti: “De Hadith is Hasan (goed).”

Al-Manawi: “Dit zei de Profeet (s) toen anderen zoals Abu Bakr en Omar haar om de hand kwamen vragen, dus weigerde hij (s) hen, en hij liet haar trouwen met Ali. En de Profeet (s) huwde haar in zijn afwezigheid, dus toen Ali kwam vertelde hij (s) hem dat Allah hem dat heeft bevolen. Daarop zei Ali: “Ik ben tevreden.”

Bron: Faydh ul-Qadier, Vol. 2, Blz. 215, # 1693

faydh 2 (2) faydh 2 cover (3)

 

5- Al-Haythami:

Van Hujr bin `Anbis, die bloed consumeerde in de dagen van onwetendheid, en hij was aanwezig met Ali tijdens het slagveld van Al-Jamal en Siffien, en hij (Ali) zei: “Abu Bakr en Omar vroegen Fatima om de hand, maar de Profeet (s) zei: “Zij is voor jou, O Ali.”

“Overgeleverd door Al-Tabarani, en de overleveraars zijn betrouwbaar.”

Van Abdallah bin Mas`oud, van de Profeet (s), die zei: “Waarlijk, Allah heeft mij bevolen om Fatima te laten trouwen met Ali.”

“Overgeleverd door Al-Tabarani, en de overleveraars zijn betrouwbaar.”

Bron: Majma`, Vol. 9, Blz. 240, # 15207 – 15208

majma 9a2 majma 9a1 majma cover (3)

 

6- Al-Shawkani:

Al-Tabarani overleverde middels een overleveringsketen met betrouwbare overleveraars, van Ibn Mas`oud, dat de Profeet (s) zei: “Waarlijk, Allah heeft mij bevolen om Fatima te laten trouwen met Ali.”

Bron: Darr ul-Sahaba, Blz. 278, # 28

Dor Al-sahaba Cover Dor Al-sahaba

0