De Profeet (s) kondigt de Mahdi (as) aan

in Imam al Mahdi (as)

Abu Dawud:

Van Abdallah, van de Profeet (s), die zei: “Als er slechts één dag zou overblijven van de wereld, dan zal Allah die dag doen verlengen, totdat er een man van mij tevoorschijn zal komen – of van mijn Ahlalbait – wiens naam zoals mijn naam is, en de naam van zijn vader zoals de naam van mijn vader is. Hij zal de aarde vullen met gelijkheid en rechtvaardigheid, zoals het gevuld was met onderdrukking en onrecht.” En hij (s) zei in de overlevering van Sufyan: “De wereld zal niet vergaan – of eindigen – totdat de Arabieren door een man van mijn Ahlalbait worden geregeerd, wiens naam gelijk staat aan mijn naam.”

Al-Albaani:Hasan Sahih (goed en authentiek).”

Van Abi Tufayl, van Ali, van de Profeet (s), die zei: “Als er slechts één dag zou overblijven van de wereld, dan zal Allah een man van mijn Ahlalbait sturen, die de aarde zal vullen met rechtvaardigheid, zoals het gevuld was met onrecht.”

Al-Albaani:Sahih (authentiek).”

Van Umm Salama, die zei: De Profeet (s) zei: “De Mahdi is van mijn nakomelingen, via de nakomelingen van Fatima.”

Al-Albaani:Sahih (authentiek).”

Van Abi Sa`id al-Khudri, die zei: De Profeet (s) zei: “De Mahdi is van mij. Hij heeft een breed voorhoofd en een gebogen neus. Hij zal de aarde vullen met gelijkheid en rechtvaardigheid, net zoals het gevuld was met onderdrukking en onrecht. Hij zal 7 jaar regeren.”

Al-Albaani:Hasan (goed).”

Bron: Sunan Abu Dawud, Blz. 765 – 766, # 4282 – 4285

 

 

 

 

Ahmad bin Hanbal:

Van Abdallah, van de Profeet (s), die zei: “Het Uur zal niet plaatsvinden totdat er een man van mijn Ahlalbait zal regeren. Zijn naam komt overeen met mijn naam.”

Shu`aib al-Arna’out: “De overleveringsketen is Hasan (goed).”

Bron: Musnad, Vol. 6, Blz. 42, # 3571

 

 

 

Al-Tirmidhi:

Van Abdallah, van de Profeet (s), die zei: “De wereld zal niet eindigen, totdat er een man van mijn Ahlalbait over de Arabieren zal regeren. Zijn naam komt overeen met mijn naam.”

Al-Albaani:Hasan Sahih (goed en authentiek).”

Al-Tirmidhi: “Deze overlevering is Hasan Sahih (goed en authentiek).”

Van Abdallah, van de Profeet (s), die zei: “Een man van mijn Ahlalbait zal regeren. Zijn naam komt overeen met mijn naam.” Die en die overleverden van Abu Huraira, die zei: De Profeet (s) zei: “Als er slechts één dag zou overblijven van de wereld, dan zal Allah die dag doen verlengen, totdat hij zal regeren.”

Al-Albaani:Hasan Sahih (goed en authentiek).”

Al-Tirmidhi: “Deze overlevering is Hasan Sahih (goed en authentiek).”

Bron: Sahih Sunan al-Tirmidhi, Vol. 2, Blz. 488 – 489

 

 

Al-Albaani:

De Profeet (s) zei: “De wereld zal niet eindigen, totdat er een man van mijn Ahlalbait zal regeren. Zijn naam komt overeen met mijn naam. Hij zal de aarde doen vullen met rechtvaardigheid, zoals het gevuld was met onrechtvaardigheid en onderdrukking.”

Abu Dawud en Al-Tirmidhi hebben het overgeleverd, en ook Ahmad en Al-Tabarani in Al-Kabir en inAl-Saghir, via Zirr bin Hubaysh. Al-Tirmidhi zei: “Hasan Sahih (goed en authentiek)”, en Al-Dhahabi verklaarde het Sahih (authentiek) in zijn Talkhies. En Ibn Maja overleverde het, en ook Al-Hakim via een andere overleveringsroute, van Ibn Mas`oud, met dezelfde inhoud. En de overleveringsketen daarvan is Hasan (goed). En Abu Dawud overleverde het, en ook Ahmad via de overlevering van Ali, en die overleveringsketen is Sahih (authentiek). En Al-Tirmidhi overleverde het, en ook Ibn Maja, Al-Hakim en Ahmad, via de overlevering van Abi Sa`id Al-Khudri. Al-Hakim zei: “Sahih (authentiek) volgens de criteria van Bukhari en Muslim”, en Al-Dhahabi ging daarmee akkoord. En het is zoals zij zeiden.

Bron: Takhriej Ahadith Fada’il as-Shaam wa Dimashq, Blz. 44 – 45

 

 
Al-Suyuti:

De Profeet (s) zei: “De Mahdi is van mijn nakomelingen, via de nakomelingen van Fatima.”

Sahih (authentiek).”

De Profeet (s) zei: “De Mahdi is van ons; de Ahlalbait. Allah zal hem in één avond gereed maken.”

Sahih (authentiek).”

De Profeet (s) zei: “De Mahdi is van mij, hij heeft een breed voorhoofd en een gebogen neus. Hij zal de aarde vullen met gelijkheid en rechtvaardigheid, net zoals het gevuld was met onderdrukking en onrecht.”

Sahih (authentiek).”

Bron: Sahih al-Jami` al-Saghir, Vol. 2, Blz. 1140

 

 
Abu Dawud:

Shu`aib al-Arna’out: En van Abi Sa`id Al-Khudri, zoals vermeld door Ahmad, Abi Ya`la, Ibn Hibban, Al-Hakim, Abi Na`im in Al-Hulya, met de zin: “Het uur zal niet plaatsvinden totdat de aarde gevuld zal zijn met onrecht en onderdrukking, en vervolgens zal er een man voortkomen vanuit mijn nakomelingen – of van mijn Ahlalbait – die haar zal vullen met gelijkheid en rechtvaardigheid, net zoals het gevuld was met onrecht en onderdrukking.” Dit is de versie van Ahmad, en de overleveringsketen is Sahih (authentiek). En Abu Na`im zei: “Het is bekend via de overlevering van Abi al-Saddieq van Abi Sa`id.” En van Ali, en de overleveringsketen is Sahih (authentiek). En van Ibn `Abbas, zoals vermeld door Ibn Abi Shayba, Ibn `Amro al-Dani in zijn Al-Sunan al-Warida fil Fitan, die zei: “De dagen en nachten zullen niet voorbij gaan, totdat er een jongeman van ons Ahlalbait zal regeren, die niet door fitna geraakt zal worden en het niet zal raken.” En de overleveringsketen is Sahih (authentiek).

Bron: Sunan Abi Dawud, Vol. 6, Blz. 338 

 

Ibn Hajar al-Haytami:
En Muslim, Abu Dawud, Al-Nasa’i, Ibn Maja, Al-Bayhaqi en anderen, hebben overgeleverd: “De Mahdi is van mijn nakomelingen, via de nakomelingen van Fatima.”
Bron: Al-Sawa`iq al-Muhriqa, Blz. 227
Muttaqi al-Hindi:

Van Umm Salama, die zei: De Profeet (s) zei: “De Mahdi is van mijn nakomelingen, via de nakomelingen van Fatima.” Overgeleverd door د en م.

Bron: Kanz al-`Ummal, Vol. 14, Blz. 264, # 38662

Muttaqi al-Hindi:

En dit zijn de symbolen: خ staat voor Al-Bukhari, م staat voor Muslim, ق staat voor hen beiden, دstaat voor Abu Dawud, ت staat voor Tirmidhi, etc.

Bron: Kanz al-`Ummal, Vol. 1, Blz. 6

Al-`Adawi al-Hamazawi:

En in Muslim, Abu Dawud, Al-Nasa’i, Ibn Maja, Al-Bayhaqi en anderen, staat er: “De Mahdi is van mijn nakomelingen, via de nakomelingen van Fatima.”

Bron: Mashariq ul-Anwar, Blz. 113

 

0