De overlevering van de positie

in Imam Ali (as)

  1. Al-Bukhari: 

Van Sa`d, die zei: De Profeet (s) vertrok naar Tabouk, en hij (s) wees Ali aan als zijn khalief (plaatsvervanger) in Medina. Ali (as) zei: “Wil je mij achterlaten met de kinderen en de vrouwen?” De Profeet (s) zei: “Ben je niet tevreden dat jij voor mij bent zoals Haroun was voor Musa, met de uitzondering dat er geen profeet zal zijn ná mij?”

Bron: Sahih al-Bukhari, Blz. 1080 – 1081, # 4415

 

12033662_156635308013864_1096138412_n

 

12053294_156635314680530_830078856_n

 

12047433_156635321347196_610003575_n

2. Muslim bin al-Hajjaj: 

Van Sa`id bin Mosayyib, van `Amir bin Sa`d, van zijn vader Sa`d bin Abi Waqqas, die zei: De Profeet (s) zei tegen Ali (as): “Jij bent voor mij zoals Haroun was voor Musa, met de uitzondering dat er geen profeet zal zijn ná mij.” Sa`id bin Mosayyib zei: Ik wilde het liever van Sa`d horen, dus ik kwam hem tegen en vertelde hem wat `Amir aan mij had verteld, waarop Sa`d zei: “Ik heb dat gehoord.” Ik zei: “Heb jij het zelf gehoord?” Hij plaatste zijn vingers op zijn oren en zei: “Ja, en zo niet, mogen mijn beide oren doof worden.”

Van Sa`d bin Abi Waqqas, die zei: De Profeet (s) liet Ali achter tijdens de oorlogstocht van Tabouk. Ali zei: “O Profeet, laat je me achter met de vrouwen en de kinderen?” De Profeet (s) zei: “Ben je niet tevreden dat jij voor mij bent zoals Haroun was voor Musa, behalve dat er geen profeet zal zijn ná mij?”

Bron: Sahih Muslim, Blz. 1128, # 2404

12029189_156638054680256_839210201_n

 

12030683_156638061346922_1518142038_n

3. Ibn Hajar al-`Asqalani:

Wat betreft zijn uitspraak: “Ben je niet tevreden dat jij voor mij bent zoals Haroun was voor Musa?” In de overlevering van Sa`id bin Mosayyib, van Sa`d, zei Ali vervolgens: “Ik ben tevreden, ik ben tevreden.” Dit is overgeleverd door Ahmad. En Van Ibn Sa`d in de overlevering van Al-Bara’ en Zayd bin Arqam over hetzelfde verhaal, dat Ali zei: “Jawel, O Profeet!” De Profeet (s) zei: “Want het is zo.”En in hun eerste overlevering zei de Profeet (s) tegen Ali: “Het is verplicht dat ik blijf of jij blijft!” Dus Ali bleef, en hij hoorde de mensen zeggen: “De Profeet (s) heeft Ali achtergelaten wegens iets wat hij van hem haat.” Dus Ali volgde hem (s) en hij vertelde hem dat. Hij (s) zei: “Ben je niet tevreden dat jij voor mij bent zoals Haroun was voor Musa?” En de overleveringsketen hiervan isQawiy (sterk).

Bron: Fat’h ul-Bari, Vol. 8, Blz. 424

12042273_156638091346919_1393327383_n 12032536_156638074680254_8071739_n

 

 

4. Ibn Hajar al-`Asqalani:

Ali bin Abi Talib. Hij is de eerste die de Islam accepteerde, volgens velen van de geleerden van kennis. Hij werd 10 jaar voor de zending geboren en hij groeide op in het huis van de Profeet (s) en hij scheidde niet van hem. En hij was met hem in (alle) slagvelden, behalve Tabouk. En hij (s) zei tegen hem, omdat hij hem achterliet in Medina: “Ben je niet tevreden dat je voor mij bent zoals Haroun was voor Musa?” En hij (s) huwde zijn dochter aan hem. En Ali was de commandant in de meeste slagvelden. En toen de Profeet (s) broederschappen maakte tussen zijn metgezellen, zei hij (s) tegen hem: “Jij bent mijn broer!”

Bron: Al-Isaba, Vol. 7, Blz. 275, # 5714

 

12048983_156639091346819_2112442584_n 12053216_156639084680153_529330240_n

 

5.Abi Bakr al-Khallaal:
Abu Bakr al-Maroudhi vertelde ons, hij zei: Ik vroeg Aba Abdillah (Ahmad) over de uitspraak van de Profeet (s): ‘Jij bent voor mij zoals Haroun was voor Musa’. Ik zei: “Wat is de interpretatie hiervan?” Ahmad zei: “Zwijg hierover, vraag er niet over! De overlevering is zoals het is gekomen!”
`Atiyya Al-Zahrani: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Bron: As-Sunna, Vol. 2, Blz. 347, # 460

12047570_156639444680117_1100331770_n 12042196_156639421346786_1352301751_n

 

0