De koran is met Ali en Ali is met de Koran

in Imam Ali (as)

Al-Hakim & Al-Dhahabi:

Van Abi Thabit, de dienaar van Abu Dhar, die zei: Ik was met Ali op de dag van het slagveld van de kameel. Toen ik Aisha zag staan, kwam een deel (van de twijfel) dat in de mensen gekomen was, in mij. En Allah heeft dat bij mij weggehaald tijdens het middaggebed. Daarna vocht ik aan de zijde van de leider der gelovigen (i.e. Ali). Toen het (gevecht) over was, ging ik naar Medina en bezocht ik Umm Salama. Ik zei: “Wallah, ik ben niet gekomen om te vragen om voedsel of drinken, maar ik ben een dienaar van Abu Dhar.” Zij zei: “Welkom.” Ik vertelde haar mijn verhaal, waarop zij zei: “Waar was jij toen de harten hun koers vlogen?” Ik zei: “Waar Allah dat bij mij weghaalde in de middag.” Zij zei: “Heel goed, ik hoorde de Profeet (s) zeggen: “Ali is met de Koran en de Koran is met Ali, en zij zullen niet van elkaar scheiden totdat zij bij mij terugkeren bij de vijver (in het paradijs).”

Al-Hakim: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”
Al-Dhahabi: “Het is Sahih (authentiek).”
Bron: Al-Mustadrak, Vol. 3, Blz. 134

Al-Manawi:

Van Umm Salama, van de Profeet (s), die zei: “Ali is met de Koran en de Koran is met Ali, en zij zullen niet van elkaar scheiden totdat zij bij mij terugkeren bij de vijver (in het paradijs).”

Al-Suyuti:Hasan (goed).”

Bron: Faydh ul-Qadier, Vol. 4, Blz. 356, # 5594

0