De eerste moslim

in Imam Ali (as)

Van Ibn `Abbas, die zei: “Ali bin Abi Talib was ná Khadija de eerste van de mensen die geloofde.” Abu Omar zei: “Deze overleveringsketen kan niet bekritiseerd worden, wegens de authenticiteit van de overleveraars.” En deze overlevering is in strijd met wat wij vermeld hebben van Ibn `Abbas in het hoofdstuk van Abu Bakr. En het correcte standpunt over Abu Bakr is dat hij de eerste was die zijn Islam openlijk toonde. Dat is wat Mujahid en anderen gezegd hebben.

Bron: Al-Isti`ab

 

http://islamport.com/w/trj/Web/2936/336.htm

 

Ahmad bin Hanbal:

Van Isma`il bin Iyas bin `Afief al-Kindi, van zijn vader, van zijn grootvader, die zei: Ik was een man die handelde, dus ik verrichte de bedevaart en ik ging naar Al-`Abbas bin Abd al-Muttalib om van hem enkele goederen te kopen. Hij was ook een man die handelde. En Wallah, ik was bij hem in Mina toen er een man uit een tent kwam, dicht bij hem. Hij keek naar de zon en toen hij haar zag dalen, ging hij staan bidden. Vervolgens kwam een vrouw uit die tent, waar die man ook uit kwam. En zij ging achter hem staan bidden. Vervolgens kwam er een jongeman uit die tent, en hij ging samen met die man staan bidden. Ik zei tegen Al-`Abbas: “Wie is dit, O `Abbas?” Hij zei: “Dit is Mohammad bin Abdallah bin Abd al-Muttalib, de zoon van mijn broer.” Ik zei: “Wie is deze vrouw?” Hij zei: “Dit is zijn vrouw Khadija, de dochter van Khuwaylid.” Ik zei: “Wie is deze jongeman?” Hij zei: “Dit is Ali bin Abi Talib, de zoon van zijn oom.” Ik zei: “En wat is dit wat hij aan het doen is?” Hij zei: “Hij is aan het bidden, en hij beweert dat hij een profeet is. Niemand volgt hem behalve zijn vrouw en deze jongeman. En hij beweert dat er schatten van Kisra en Qaysar voor hem geopend zullen worden.”

Ahmad Mohammad Shakir: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Bron: Musnad, Vol. 2, Blz. 391, # 1787
Al-Haythami:
[Zelfde overlevering als hierboven].

Overgeleverd door Ahmad, Abu Ya`la, en Al-Tabarani met verschillende overleveringsketens, en de overleveraars van Ahmad zijn betrouwbaar.

Bron: Majma`, Vol. 9, Blz. 87, # 14605

Al-Haythami:

Van Abu Rafi`, die zei: “De eerste van de mannen die de Islam accepteerde, was Ali. En de eerste van de vrouwen die de Islam accepteerde, was Khadija.”

Overgeleverd door Al-Bazzar, en de overleveraars zijn Sahih (authentiek).

Bron: Majma`, Vol. 9, Blz. 258, # 15258

Al-Nasa’i:

Van Zayd bin Arqam, die zei: “De eerste die met de Profeet (s) bad, was Ali.”

Ahmad Mirien al-Baloushi:Sahih (authentiek).”

Van Zayd bin Arqam, die zei: “De eerste die de Islam accepteerde met de Profeet (s), was Ali.”

Ahmad Mirien al-Baloushi:Sahih (authentiek).”

Van Zayd bin Arqam, die zei: “De eerste die de Islam accepteerde, was Ali.”

Ahmad Mirien al-Baloushi:Sahih (authentiek).”

Bron: Al-Khasa’is, Blz. 21 – 22

Al-Tabarani:

Van Ibn `Abbas, die zei: “De eerste die de Islam accepteerde was Ali.”

Mohammad Shukour: “Deze overlevering is Sahih (authentiek), de overleveraars zijn betrouwbaar.”

Bron: Kitab ul-Awa’il, Blz. 78, # 52

Al-Tirmidhi & Al-Albaani:

Van Ibn `Abbas, die zei: “De eerste die het gebed verrichtte, was Ali.”

Al-Albaani:Sahih (authentiek).”

Al-Tirmidhi: “Deze overlevering is zeldzaam.”

Van Zayd bin Arqam, die zei: “De eerste die de Islam accepteerde, was Ali.” Amr bin Murra zei: Dat werd vervolgens verteld aan Ibrahim al-Nakha`i*, en hij ontkende dat. Hij zei: “De eerste die de Islam accepteerde, was Abu Bakr.”

Al-Albaani:Sahih (authentiek).”

Al-Tirmidhi: “Deze overlevering is Hasan Sahih (goed en authentiek).”

*Zayd bin Arqam en Ibn `Abbas waren metgezellen van de Profeet (s). Ibrahim al-Nakha`i leefde niet in de tijd van de Profeet (s). Hij was van de tweede generatie moslim. Dus de feitelijke standpunten van Ibn `Abbas en Zayd bin Arqam zijn betrouwbaarder dan die van Ibrahim al-Nakha`i. Lees hier de biografie van Ibrahim al-Nakha`i.

Bron: Sahih Sunan al-Tirmidhī, Vol. 3, Blz. 524 – 525, # 3734 – 3735

Al-Hakim & Al-Dhahabi:

Van Buraida, die zei: Abu Dhar, Na`im – de neef van Abu Dhar -, en ik gingen naar de Profeet (s) om iets van hem te vragen, en hij was bij de berg aan het schuilen. Abu Dhar zei: “O Mohammad, we zijn naar u gekomen om te horen wat u zegt en naar wat u uitnodigt.” Dus de Profeet (s) zei: “Ik zeg: Er is geen God behalve Allah en ik ben de Boodschapper van Allah.” Abu Dhar en zijn metgezel geloofden in hem en ik geloofde ook in hem. En Ali was iets aan het doen voor de Profeet (s), waar hij hem voor gevraagd had. En op de maandag werd er geopenbaard aan de Profeet (s), en Ali bad op de dinsdag.

Al-Hakim: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Al-Dhahabi:Sahih (authentiek).”

Van Anas, die zei: De Profeet (s) werd bericht op de maandag, en Ali bekeerde op de dinsdag.

Al-Dhahabi zweeg erover in zijn Talkhies.

Bron: Al-Mustadrak, Vol, 3, Blz. 121, 4586 – 4587

Van Qays bin Abi Hazim, die zei: Ik was in Medina en terwijl ik aan het rondlopen was in de markt, arriveerden er oliestenen. Ik zag een groep mensen rondom een Perziër staan die een dier bereed en hij beledigde Ali bin Abi Talib (as). De mensen stonden om hem heen toen Sa`d bin Abi Waqqas omkeerde en voor de mensen stond en hen vroeg: “Wat is dit?” Zij zeiden: “Een man beledigt Ali bin Abi Talib (as).” Dus Sa`d ging naar voren en de mensen maakten plaats voor hem, totdat hij voor hem stond, en zei: “O jij! Om welke redenen beledig jij Ali bin Abi Talib? Is hij niet de eerste die bekeerde naar de Islam? Is hij niet de eerste die met de Profeet (s) bad? Is hij niet het meest abstinent van de mensen? Is hij niet het meest kennisrijk van de mensen?” En hij noemde op, totdat hij zei: “Is hij niet de man van de dochter van de Profeet (s)? Was hij niet de drager van de vlag van de Profeet (s) tijdens zijn slagvelden?” Daarna keerde hij naar de Qibla en verhief zijn handen, en zei: “O Allah, deze persoon beledigd iemand van Uw geliefde vrienden, dus laat deze menigte niet uit elkaar gaan totdat U Uw kracht aan hen hebt laten zien.” Qays zei: Wallah, we gingen niet uit elkaar totdat zijn eigen dier hem greep en hem wegwierp met zijn hoofd tegen de stenen, waardoor zijn hersenen uiteen spatten en vervolgens doodging.

Al-Hakim: “Deze overlevering is Sahih (authentiek) volgens de criteria van Bukhari en Muslim.”

Al-Dhahabi: “Het is volgens de criteria van Bukhari en Muslim.”

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 3, Blz. 132, # 6121

Ahmad bin Hanbal:
Van Mu`qil bin Yasar, die zei: Abu Abd al-Rahman zei: Ik vond in het boek van mijn vader, met zijn eigen handschrift, dat de Profeet (s) tegen Fatima zei: “Ben je niet tevreden dat ik jou heb gehuwd aan de eerste van mijn volk die zich bekeerde naar de Islam, en het meest kennisrijk is van hen, en het meest geduldig is van hen?”
Ahmad Mohammad Shakir: “De overleveringsketen is Hasan (goed).”
Bron: Musnad, Vol. 15, Blz. 174, # 20185

Al-Hakim & Al-Dhahabi:

Van Salman, die zei: De Profeet (s) zei: “De eerste van jullie die zal terugkeren naar de vijver (in het paradijs) is de eerste van jullie die de Islam accepteerde; Ali bin Abi Talib.”

Al-Dhahabi zweeg erover in zij Talkhies.

Van Zayd bin Arqam, die zei: “De eerste die met de Profeet (s) de Islam accepteerde was Ali bin Abi Talib.”

Al-Hakim: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Al-Dhahabi:Sahih (authentiek).”

Bron: Al-Mustadrak, Vol, 3, Blz. 121, 4662 – 4663

Al-Haythami:

Van Salman, die zei: “De eerste van dit volk die zal binnenkomen bij haar Profeet (s), is de eerste die de Islam accepteerde; Ali bin Abi Talib.”

Overgeleverd door Al-Tabarani, en de overleveraars zijn Sahih (authentiek).

Bron: Majma`, Vol. 9, Blz. 86, # 14599

Ibn Abi Shayba:Van Salman, die zei: “De eerste van dit volk die zal binnenkomen bij haar Profeet (s), is de eerste die de Islam accepteerde; Ali bin Abi Talib.” 

Bron: Al-Musannaf, Vol. 11, Blz. 149, # 32648

Ibn ul-Athir:

عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” لقد صلت الملائكة علي وعلى علي سبع سنين وذاك أنه لم يصل معي رجل غيره
Van Abi Ayoub al-Ansari, die zei: De Profeet (s) zei: “De engelen hebben zeven jaar lang over mij en over Ali gebeden. En dat was omdat geen enkel andere man dan hem met mij bad.”

Bron: Usd ul-Ghaba

http://islamport.com/w/trj/Web/2930/790.htm

Ahmad bin Hanbal:

Van Habbat al-`Urani, die zei: Ik hoorde Ali zeggen: “Ik ben de eerste man die met de Profeet (s)bad.”

Ahmad Mohammad Shakir: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Bron: Musnad, Vol. 2, Blz. 98, # 1191

Ibn Abi Shayba:

Van Ali, die zei: “Ik ben de dienaar van Allah en de broeder van Zijn Boodschapper. En ik ben de grootste Siddieq, en niemand zal dit na mij voor zichzelf claimen behalve een leugenaar. En ik heb 7 jaar gebeden voordat de mensen zouden bidden.”

Bron: Al-Musannaf, Vol. 17, Blz. 106, # 32747

Ibn Maja & Al-Sindi:

Van Ali, die zei: “Ik ben de dienaar van Allah en de broeder van Zijn Boodschapper. En ik ben de grootste Siddieq, en niemand zal dit na mij voor zichzelf claimen behalve een leugenaar. En ik heb 7 jaar gebeden voordat de mensen zouden bidden.”

Al-Sindi: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek), de overleveraars zijn betrouwbaar.” 

Bron: Sunan Ibn Maja bi Sharh al-Sindi, Vol. 1, Blz. 85, # 120

Al-Busieri:

Van Ali, die zei: “Ik ben de dienaar van Allah en de broeder van Zijn Boodschapper. En ik ben de grootste Siddieq, en niemand zal dit na mij voor zichzelf claimen behalve een leugenaar. En ik heb 7 jaar gebeden voordat de mensen zouden bidden.”

Al-Shahri: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek), de overleveraars zijn betrouwbaar.”

Bron: Misbah ul-Zajaja, Vol. 1, Blz. 159 – 160, # 50

Al-Hakim & Al-Dhahabi:

Van Abi Is’haq, die zei: Qatham bin al-`Abbas werd gevraagd hoe Imam Ali (as) de Profeet (s) erfde en de anderen niet? Hij zei: “Omdat hij de eerste van ons was die dicht bij de Profeet (s) kwam, en het meeste van ons aan hem gehecht bleef.”

Al-Hakim: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Al-Dhahabi:Sahih (authentiek).”

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 3, Blz. 

0