De duivel is angstiger voor Omar

in MetgezellenOmar

Muslim bin al-Hajjaj:
Van Aba Sa`d, die zei: Omar vroeg om toestemming aan de Profeet (s) om hem te bezoeken. Sommige vrouwen van Quraysh waren met de Profeet (s) aan het praten en zij verhieven hun stemmen boven zijn stem. Toen Omar om toestemming vroeg, stonden zij op en gingen zij gauw achter de hijab. De Profeet (s) lachte en gaf hem toestemming. Omar zei: “Moge Allah je gelukkig houden voor de rest van je leven.” De Profeet (s) zei: “Ik verbaas me over deze vrouwen die met mij waren. Vanaf het moment dat ze jouw stem hoorden, gingen zij gelijk achter de hijab.” Omar zei vervolgens: “O boodschapper van Allah, jij hebt meer recht dat ze jou vrezen.” Omar zei (tegen die vrouwen): “O vijanden van jullie zelf, vrezen jullie mij, maar de Profeet (s) niet?” Zij zeiden: “Ja, want jij bent ruwer en strenger dan de Profeet (s).” Daarop zei de Profeet (tegen Omar): “Wallah, als de duivel jou zou tegenkomen, zou hij zeker een ander pad kiezen dan die van jouw.”
Bron: Sahih Muslim, Blz. 1124, # 2397

0