De deugden van Fatima al-Zahra (sa)

in Fatima (as)

In dit artikel zullen we aandacht schenken aan de status van de hoogste vrouw binnen de Islam; de heilige dochter van Profeet Mohammad (s), genaamd Fatima al-Zahra (sa). Allah heeft Fatima (sa) een uitzonderlijk en unieke status en positie gegeven. Binnen het sjiisme is zij heiliger dan alle profeten, behalve haar eigen vader. Haar superioriteit boven alle andere profeten heeft te maken met het feit dat zij een deel is van de Profeet (s). Hiermee zal het artikel zo dadelijk geopend worden.

Naast dit artikel zijn er ook andere artikelen op deze Blog die de verheven status van Fatima (sa) omschrijven. Refereer o.a. naar de artikelen over de Ahlalbait (as).

 

Een deel van de Profeet (s).

1- Al-Bukhari:

De Profeet (s) zei: “Fatima is de meesteres van de vrouwen van het paradijs.”

Van Al-Miswar bin Makhrama, dat de Profeet (s) zei: “Fatima is een deel van mij, dus wie haar boos maakt, heeft mij boos gemaakt.” 
Bron: Sahih al-Bukhari, Blz. 924, # 3767

bukhari Cover Sahih Bukhari (1)

 

2- Mahmoud al-Alousi:

En dit standpunt (dat Fatima beter is dan Maryam) was het standpunt van Abu Ja`far. En het is bekend van de Imams van de Ahlalbait, en ikzelf geloof hier ook in, dat Fatima de beste is van de vorige vrouwen en de latere vrouwen, vanwege het feit dat zij een deel is van de Profeet (s), maar ook zelfs wegens andere redenen. … En al zou Maryam een vrouwelijke profeet zijn geweest, dan nog, want Fatima is een deel van Mohammad, en hij is de ziel der creaties en de meester van alle creaties. Dus zij (i.e. Fatima) kan met niets vergeleken worden.

Bron: Rouh ul-Ma`ani, Vol. 3, Blz. 155

Rohul Ma_aniVol3 Cover Rohul Mahani

Indien Mahmoud al-Alousi bovenstaande principe zou uitbreiden, dan zou hij in feite ook moeten toegeven dat Fatima (sa) heiliger is dan alle profeten. Want dit deel van Mohammad (s) kan inderdaad met niets vergeleken worden.

 

De meesteres van alle vrouwen.

3- Al-Hakim & Al-Dhahabi:

Van Aisha, die zei: De Profeet (s) zei tijdens zijn ziekte waar hij aan stierf: “O Fatima, ben je niet tevreden dat jij de meesteres bent van alle vrouwen van de werelden, en de meesteres van de vrouwen van deze Umma en de meesteres van alle gelovige vrouwen?”
 
Al-Hakim: “Deze overleveringsketen is Sahih (authentiek).”
Al-Dhahabi:Sahih (authentiek).”
 
Bron: Al-Mustadrak, Vol. 3, Blz. 170, # 4740
Al-Mustadrak2-2Vol3 Cover Al-MustadrakVol3 (2)
Vier vrouwen zijn genoeg voor het gehele universum.
4- Al-Tirmidhi:
Van Anas, die zei dat de Profeet (s) zei: “Van alle vrouwen van de werelden heb je genoeg aan Maryam bint `Imran, Khadija bint Khuwaylid, Fatima bint Mohammad, en Asiya; vrouw van Fir`awn.”
Al-Albaani:Sahih (authentiek).”Al-Tirmidhi:Sahih (authentiek).”
Bron: Sahih Sunan al-Tirmidhi, Vol. 3, Blz. 573, # 3878Sahih Sunan TermiziVol3Cover Sahih Sunan TermiziVol3 (2)

5- Ahmad bin Hanbal:

[Zelfde overlevering].
Shu`aib al-Arna’out: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek) volgens de criteria van Bukhari en Muslim.”

Bron: Musnad, Vol. 19, Blz. 383, # 12391

Musnad Ahmad(arnauut)Vol19 Musnad Ahmad(Arna'ut) (1)

 

6- Al-Hakim & Al-Dhahabi:

[Zelfde overlevering].

Al-Hakim:Deze overlevering is Sahih (authentiek) volgens de criteria van Bukhari en Muslim.”

Al-Dhahabi: “Volgens de criteria van Bukhari en Muslim.”

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 3, Blz. 172, # 4746

Al-MustadrakVol3

 

De vier beste vrouwen van het paradijs.

7- Ahmad bin Hanbal:

Van Ibn `Abbas, die zei: De Profeet (s) tekende vier lijnen op de grond, en zei: “Weten jullie wat dit is?” Zij zeiden: “Allah en Zijn boodschapper weten het beste.” De Profeet (s) zei: “Dit zijn de beste vrouwen van het paradijs; Khadija bint Khuwaylid, Fatima bint Mohammad, Asiya bint Muzahim; vrouw van Fir`awn, en Maryam bint `Imran.”
Shu`aib al-Arna’out: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”
Bron: Musnad, Vol. 4, Blz. 409, # 2668
Musnad Ahmad2(Arnaut)Vol4
8- `Abd bin Humaid:[Zelfde overlevering].

Mustafa al-`Adawi: “Het is Sahih (authentiek).”

Bron: Musnad, Vol. 1, Blz. 461, # 595

Musnad Abd Ibn HomaidVol1Cover Musnad Abd Ibn Homaid

 

9- Ibn Hajar al-`Asqalani:

En Al-Nasa’i overleverde met een Sahih (authentieke) overleveringsketen, van Ibn `Abbas, die zei: “De beste vrouwen van het paradijs zijn Khadija, Fatima, Maryam en Asiya.” En ook Al-Tirmidhi overleverde met een Sahih (authentieke) keten van Anas, die zei: “Van alle vrouwen van de werelden, heb je genoeg aan…” en vervolgens noemde hij hen op. En Al-Hakim overleverde via de overlevering van Hudhaifa, die zei: “Een engel kwam naar de Profeet (s) en gaf hem het goede nieuws dat Fatima de meesteres is van de vrouwen van het paradijs.”

Bron: Fat’h ul-Bari, Vol. 8, Blz. 55

Fathul Bari3Vol8

 

De meesteres van de vrouwen van het paradijs.

 

10- Al-Hakim & Al-Dhahabi:

 

Van Hudhaifa, die zei dat de Profeet (s) zei: “Een engel is vanuit de hemel gekomen en Allah gaf hem toestemming om mij te begroeten. Hij is nog nooit eerder naar beneden gekomen, en hij bracht mij het goede nieuws dat Fatima de meesteres is van de vrouwen van het paradijs.”

Al-Dhahabi:Sahih (authentiek).”

Van Hudhaifa, van de Profeet (s), die zei: “Een engel is vanuit de hemel gekomen en Allah gaf hem toestemming om mij te begroeten. Hij is nog nooit eerder naar beneden gekomen, en hij bracht mij het goede nieuws dat Fatima de meesteres is van de vrouwen van het paradijs.”
Al-Hakim: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 3, Blz. 164, # 4721 – 4722

Al-MustadrakVol3 (1)

 

De emoties van Fatima (sa) zijn de emoties van Allah.

In de eerste overlevering van dit artikel kon je lezen dat de Profeet (s) boos wordt als Fatima (sa) boos wordt. Blijft het hierbij, of gaat de woede van Fatima (sa) nog verder dan alleen maar de woede van haar eigen vader?

11- Al-Tabarani:
Van Ali, die zei: De Profeet (s) zei tegen Fatima: “Allah is woedend wanneer jij woedend bent, en tevreden wanneer jij tevreden bent.”

Hamdi `Abd al-Hamied al-Salafi: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Bron: Mu`jam al-Kabir, Vol. 1, Blz. 108, # 182

mujam kabir 1 mujam kabir cover

 

12- Al-Haythami:

Van Ali, die zei: De Profeet (s) zei tegen Fatima: “Allah is woedend wanneer jij woedend bent, en tevreden wanneer jij tevreden bent.”
Overgeleverd door Al-Tabarani, en de overleveringsketen is Hasan (goed).
Bron: Majma`, Vol. 9, Blz. 239 – 240, # 15204
majma 9b majma 9a majma cover (1)
De moeder van haar eigen vader.
13- Ibn Hajar al-`Asqalani:

Fatima, de dochter van de Profeet (s). … Zij werd ‘de moeder van haar vader’ genoemd.

Bron: Al-Isaba

14- Ibn ul-Athir:

Fatima werd ‘de moeder van haar vader’ genoemd.

Bron: Usd ul-Ghaba

15- Ibn Abd al-Barr:

Het is vermeld van Ja`far bin Mohammad, die zei: De bijnaam van Fatima, dochter van de Profeet (s), was ‘de moeder van haar vader’.

Fatima (sa) was kennelijk zo hoog in status bij de Profeet (s), dat zij zelfs als de moeder van de Profeet (s) werd beschouwd.
Ook Fatima (sa) bepaalt ons lot.
16- Muttaqi al-Hindi:
Van Ibn `Abbas, dat de Profeet (s) zei: “Mijn dochter Fatima is een hemelse maagd in menselijke vorm. Zij raakt niet ongesteld. En Allah heeft haar Fatima genoemd omdat Hij haar en haar liefhebbers van het hellevuur heeft afgehouden.”
Van Abu Huraira, dat de Profeet (s) zei: “Ze is Fatima genoemd omdat Alah haar en haar liefhebbers van het hellevuur heeft afgehouden.” Overgeleverd door Al-Daylami.
Bron: Kanz al-`Ummal, Vol. 12, Blz. 109
kanzkanz cover
Op de Dag der Opstanding.
17- Al-Manawi:
Van Ali, dat de Profeet (s) zei: Wanneer het de Dag der Opstanding zal zijn, zal er een roeper vanachter een gordijn roepen: “O mensen! Sla jullie ogen neer voor Fatima bint Mohammad, zodat zij voorbij zal lopen!”

Al-Suyuti:Sahih (authentiek).”

Bron: Faydh ul-Qadier, Vol. 1, Blz. 429, # 822
faydhfaydh cover
18- Yusuf al-Salihi:

Tammam, Al-Hakim en Al-Tabarani overleverden van Ali, en Abu Bakr al-Shafi`i van Abu Huraira, en Tammam van Abi Ayoub, en Abu al-Husain bin Bushran, en Al-Khatieb van Aisha, en Al-Azdi van Abi Sa`id al-Khudri, met zwakke overleveringsketens, maar bij elkaar verzameld wordt het sterk, dat de Profeet (s) zei: Wanneer het de Dag der Opstanding zal zijn, zal er een roeper roepen: “O mensen! Sla jullie ogen neer en buig jullie hoofden, zodat Fatima bint Mohammad het paradijs zal binnentreden!” 

Bron: Subul ul-Huda, Vol. 11, Blz. 495

subul subul cover
19- Abi al-Hasan al-Kinani:

De Profeet (s) zei: Wanneer het de Dag der Opstanding zal zijn, zal er een roeper vanachter een gordijn roepen: “O mensen! Sla jullie ogen neer voor Fatima bint Mohammad, totdat zij voorbij is gelopen! Overgeleverd door Tammam.

Deze overlevering heeft ondersteunend bewijs.

Bron: Tanziyat ul-Sharie`at al-Ma`roufa, Vol. 1, Blz. 418

tanziya tanziya cover
De meest eerlijke.
20- Ibn Hajar al-`Asqalani:
Van `Amr bin Dinar, van Aisha, die zei: “Ik heb nog nooit iemand gezien die eerlijker spreekt dan Fatima, behalve haar vader.” En er was iets tussen hen (i.e. Aisha en de Profeet), dus Aisha zei: “O Profeet (s), vraag Fatima, want zij liegt niet.”

Deze overleveringsketen is Sahih (authentiek). En Al-Haythami zei: “Overgeleverd door Al-Tabarani en Abu Ya`la, en de overleveringsketens zijn Sahih (authentiek).” En Al-Hakim overleverde het in zijn Mustadrak, en zei: “Deze overlevering is Sahih (authentiek) volgens de criteria van Bukhari en Muslim.” En Al-Dhahabi zei: “Het is Sahih (authentiek).” En Al-Hakim overleverde het ook ergens anders in zijn Mustadrak, en zei: “Deze overlevering is Sahih(authentiek) volgens de criteria van Bukhari en Muslim.”

Bron: Al-Mataalib, Vol. 16, Blz. 177, # 3957
mataalib 16 (1)Cover Matalib al-Alia Asqalani (2)
Slotwoord.
De deugden van Fatima (sa) en haar ware status kunnen niet voldoende omschreven worden. Dit artikel zal haar dus ook niet het recht doen dat zij verdient. Ondanks dat hopen we erop dat er in ieder geval een beeld is gecreëerd van wie en wat zij ongeveer is.

0