Abu Bakr verbrand overleveringen

in Metgezellen

Van Al-Qasim bin Mohammad, die zei: Aisha zei: Mijn vader (i.e. Abu Bakr) verzamelde overleveringen van de Profeet (s). Het waren er 500 in aantal. Vervolgens bracht hij een nacht door en hij bleef zich de hele tijd omdraaien. Dus ik zei: “Draai je jou om wegens een klacht of iets ernstigs wat je gehoord hebt?” Toen het ochtend werd, zei hij: “O dochter, breng die overleveringen die jij hebt.” Dus ik bracht ze naar hem en hij verbrandde ze vervolgens. Ik zei: “Waarom heb je ze verbrand?” Hij zei: “Ik ben bang dat ik zal sterven en ze nog bij mij heb, terwijl er wellicht overleveringen tussen zitten van een persoon die ik vertrouwde, terwijl het niet zo is zoals hij mij verteld heeft. En dan heb ik dat opgeschreven.”
En dit is niet Sahih (authentiek), en Allah weet het beste.
Bron: Tadhkirat ul-Huffadh, Vol. 1, Blz. 5

1