Abu Bakr verbied overleveringen

in Metgezellen

Al-Dhahabi:
En één van de marasiel van Ibn Abi Mulayka is dat Abu Bakr de mensen bijeen riep na de dood van de Profeet (s), en zei: “Jullie hebben overleveringen van de Profeet (s) naverteld waardoor de mensen na jullie intens met elkaar zullen verschillen. Dus vertel niks na van de Profeet (s). En wie iets aan jullie vraagt, zeg dan: ‘Tussen ons ligt het Boek van Allah, dus sta toe wat er in is toegestaan, en verbied wat er in is verboden’.”

Deze mursal (overlevering) toont aan dat Abu Bakr de overleveringen wilde stabiliseren en valideren. Hij wilde niet het overleveren van hadith verbieden. Zie je niet dat toen hij gevraagd werd over de erfenis van de grootvader, en hij het niet vond in het Boek, hoe hij ernaar op zoek ging in de sunna (i.e. overleveringen)? En toen betrouwbare personen hem informeerden was hij niet tevreden totdat hij andere betrouwbare mensen navroeg. En hij zei niet: “Het Boek is genoeg voor ons”, zoals de Khawarij zeggen.

Bron: Tadhkirat ul-Huffadh, Vol. 1, Blz. 2 – 3

0