Abu Bakr & Omar tijdens het slachtveld van Badr

in Metgezellen

Muslim bin al-Hajaj:
Van Anas, die zei: De Profeet (s) hield een consult (met zijn metgezellen), toen het nieuws hem (s) bereikte over de voortgang van Abu Sufyan. Abu Bakr gaf zijn mening, maar de Profeet (s) draaide weg van hem. Vervolgens gaf Omar zijn mening, maar hij (s) draaide ook weg van hem. Vervolgens stond Sa`d bin`Obada op en zei: “O Profeet, ik zweer op Allah, als u ons beveelt om onze paarden in de zee te gooien, dan zullen wij dat doen. En als u ons beveelt om onze paarden te rijden naar de verste plek zoals Bark al-Ghimad, dan zullen we dat doen.” De Profeet (s) riep vervolgens de mensen bijeen. Zij trokken vervolgens voort tot zij aankwamen bij Badr. …

Bron: Sahih Muslim, Vol. 2, Blz. 855

 

 

Ahmad bin Hanbal:
[Zelfde overlevering als hierboven, met uitzondering dat het Miqdad was die het mooie voorstel deed, en niet Sa`d bin `Obada].
Shu`aib al-Arna’out: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek) volgens de criteria van Muslim.”

Bron: Musnad, Vol. 21, Blz. 21 – 23, # 13296

 

 

 

0