Welkom allemaal!

Cover-Book-of-Sulaym-Ibn-Qais
De dag van de grote tragedie
1 maart 2016
ashura
Hoe betrouwbaar is ziyarat Ashura?
22 november 2016
Show all

Welkom allemaal!

vraag-en-antwoord

Het fundamentele verschil tussen het sjiisme en het soennisme is gebaseerd op wie gevolgd moest worden na de dood van de Profeet (s). De sjiieten beweren dat de Profeet (s) sommigen van zijn familieleden en nakomelingen als zijn opvolgers had aangesteld en dat de moslims deze personen dus na zijn dood moesten volgen.

Binnen het soennisme wordt er juist beweerd dat deze familieleden en nakomelingen van de Profeet (s) helemaal niet verkozen zijn of gevolgd moesten worden. Volgens de soennieten heeft de Profeet (s) überhaupt nooit iemand aangesteld als zijn opvolger. De soennieten beweren dat de moslims zelf een leider mochten verkiezen na de dood van de Profeet (s). Dit is ook wat er praktisch gebeurde. Twee groepen van de moslims kwamen direct na de dood van de Profeet (s) bij elkaar om het leiderschap te bespreken. Dit liep bijna uit op een oorlog, dus trok de zwakkere groep zich terug. In plaats van de familieleden van de Profeet (s), kwamen zo na de dood van de Profeet (s) enkele andere personen aan de macht.

Abu Bakr & Omar.

De personen die na de dood van de Profeet (s) aan de macht kwamen, waren Abu Bakr en Omar. De eerste van hen die aan de macht kwam, was Abu Bakr. Na Abu Bakr nam zijn beste vriend Omar het leiderschap over. Na Omar nam zijn vriend Othman het leiderschap over. Deze drie personen worden door de soennieten als de drie beste moslims beschouwd, terwijl het sjiisme deze personen als de grootste hypocrieten en tirannen beschouwt. De soennieten beweren dat de moslims het leiderschap van deze drie vrijwillig accepteerden, terwijl de sjiieten beweren dat deze drie personen hun leiderschap met geweld opdrongen aan de gehele moslimgemeenschap.

Abu Bakr & Omar volgens het sjiisme.

We zullen hieronder enkele sjiitische overleveringen vermelden over Abu Bakr en Omar. De onderstaande overleveringen zijn afkomstig van personen als Imam al-Baqir en Imam al-Sadiq. Deze twee personen zijn nakomelingen van de Profeet (s), waarvan de sjiieten geloven dat zij gevolgd moeten worden.

Al-Halabi (ra):

عن حجر البجلي قال: شككت في أمر الرجلين، فأتيت المدينة فسمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن أول من ظلمنا وذهب بحقنا وحمل الناس على رقابنا أبو بكر وعمر

Van Hujr al-Bajali, die zei: Ik twijfelde over de situatie van die twee personen. Dus ik ging naar Medina en ik hoorde Imam al-Baqir (as) zeggen: “De eersten die ons onderdrukten, met onze rechten er vandoor gingen en de mensen op onze nekken plaatsten, waren Abu Bakr en Omar.”

Bron: Taqrieb ul-Ma`arif

Al-Kulayni (ra):

عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عنهما فقال: يا أبا الفضل ما تسألني عنهما، إنهما ظلمانا حقنا ومنعانا فيئنا وكانا أول من ركب أعناقنا وبثقا علينا بثقا في الاسلام لا يسكر أبدا حتى يقوم قائمنا

Van Hanan bin Sudayr, van zijn vader, die zei: Ik vroeg Imam al-Baqir (as) over die twee, dus zei hij (as): “O Aba al-Fadhl, wat vraag je mij over die twee? Die twee hebben onze rechten ontnomen en hebben ons van onze eigendommen afgehouden. Zij waren de eersten die op onze nekken reden, schade aan ons richtten en schade in de Islam hebben verricht wat niet meer te herstellen is, totdat de verlosser van ons zal komen.”

Bron: Al-Kafi

Ten slotte zeggen de nakomelingen van de Profeet (s) dat Abu Bakr en Omar verantwoordelijk zijn voor alle ellende binnen de Islamitische gemeenschap.

Al-Kashi (ra):

فقال: يا كميت ابن زيد ما أهريق في الاسلام محجمة من دم ولا اكتسب مال من غير حله، ولا نكح فرج حرام إلا وذلك في أعناقهما إلى يوم القيامة، حتى يقوم قائمنا

Van Dawud bin al-Nu`man, die zei: Imam al-Sadiq (as) zei: “Er is geen druppel bloed dat in de Islam vloeit, geen eigendom dat illegaal verkregen wordt, geen overspel dat gepleegd wordt, behalve dat het op de nekken van die twee terechtkomt, tot aan de Dag der Opstanding!”

Bron: Rijal al-Kashi 

Abu Bakr en Omar volgens het soennisme.

Als we nu gaan kijken naar het soennisme, dan zien we een totaal ander beeld. Binnen het soennisme worden Abu Bakr en Omar beschouwd als de beste moslims die in de tijd van de Profeet (s) leefden. We zullen een bekende soennitische geleerde quoten.

Ibn Hajar al-`Asqalani:

قال القرطبي في ” المفهم ” ما ملخصه : … فالمقطوع به بين أهل السنة بأفضلية أبي بكر ثم عمر ، ثم اختلفوا فيمن بعدهما : فالجمهور على تقديم عثمان

Al-Qurtubi zei: … “Wat absoluut zeker is onder de soennieten is dat Abu Bakr de beste is, en daarna Omar. Vervolgens zijn (de geleerden) het oneens over wie er daarna de beste is, maar de meerderheid zegt dat Othman daarna de beste is.”

Bron: Fat’h ul-Bari

Een slotwoord.

Toen de Profeet (s) stierf, liet hij de Koran achter. Maar hij (s) liet verder geen andere boeken achter waarin hij (s) de geloofsleer en de praktische zaken uitlegt. De sjiieten baseren hun religie op de uitspraken van de verkozen familieleden en nakomelingen van de Profeet (s), omdat zij de Profeet (s) het best kennen. De soennieten daarentegen baseren hun religie op wat o.a. Abu Bakr, Omar en hun aanhangers hebben gezegd over de Profeet (s). Dit is hoe de twee stromingen vervolgens ontstonden.

Het is belangrijk om te weten welke stroming nou de ware Islam vertegenwoordigt. Is het zo dat de familie van de Profeet (s) daadwerkelijk onderdrukt is, waarna de soennitische geleerden dit hebben lopen verbergen en verbloemen? Of hebben de sjiieten dit complot verzonnen?

Het antwoord op deze vraag is zowel voor de moslim als de niet-moslim zeer belangrijk om te weten. De Islam wordt vandaag de dag namelijk steeds vaker gezien als een gewelddadige ideologie. Daarnaast opereren er vele terreurorganisaties onder de naam van de Islam en heersen er vele corrupte ideologieën. We willen je graag terugnemen in de geschiedenis van de Islam, zodat je zelf kunt zien hoe de Islamitische samenleving compleet gebroken werd door Abu Bakr en Omar.

Ons uiteindelijke doel is dat er alleen nog maar één Islam zal bestaan: en dat is de Islam dat zich baseert op de Profeet (s) en zijn verkozen familie en niemand anders.

Toelichting van symbolen

In de artikelen op deze website zul je regelmatig symbolen tegenkomen als (s)(as)(sa)(ra) etc. Deze symbolen zijn afkortingen van Islamitische begroetingen en eerbetuigingen.

Het symbool (s) is voor de Profeet (s) bedoeld.

Het symbool (as) is bedoeld voor een mannelijke, heilige persoon binnen de Islam. Dit kunnen bepaalde familieleden van de Profeet (s) zijn, maar ook profeten of engelen.

Het symbool (sa) gebruiken wij voor vrouwelijke, heilige personen binnen de Islam, zoals Fatima (sa), de dochter van de Profeet (s).

Het symbool (ra) wordt altijd achter de naam van een sjiitische geleerde of auteur geplaatst, om onderscheid te maken tussen sjiitische en soennitische geleerden, auteurs en bronnen. Wanneer de (ra) ontbreekt achter de naam van de auteur of geleerde, dan gaat het dus om een soenniet.

Dit was de introductie. In het volgende artikel zullen we onze onderzoeksmethodiek en de betrouwbaarheid daarvan toelichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *