Onze onderzoeksmethodiek

koran
Is de koran aangepast? PDF
3 november 2015
lost_by_last_savior
Een korte biografie van de heilige familie
1 maart 2016
Show all

Onze onderzoeksmethodiek

methodology

Op deze site hebben wij uiteraard hoofdzakelijk soennitische bronnen gebruikt. Slechts hier en daar hebben we sjiitische bronnen geplaatst om de overeenkomsten of verschillen te weergeven. Wanneer er een sjiitische bron gebruikt wordt, geven wij dit aan door het symbool ‘(ra)‘ achter de naam van de geleerde of auteur te plaatsen. Maar als er een soennitische bron gebruikt wordt, staat er alleen de naam van de geleerde of de auteur vermeld, zonder symbool. Zo kan een sjiitische bron niet per ongeluk worden aangezien voor een soennitische bron en vice versa.

Dit is hoe een sjiitische geleerde of auteur wordt weergegeven:

Al-Kulayni (ra):

En dit is hoe een soennitische geleerde of auteur wordt weergegeven:

Al-Bukhari:

De gebruikte bronnen.

De artikelen op deze website bestaan deels uit scans uit de originele boeken en deels uit Arabische teksten, waarvan wij een link hebben geplaatst naar de oorspronkelijke website. We hebben scans gebruikt, omdat dit permanent behouden wordt. We zijn geen voorstander van het linken naar een website, omdat de websites voortdurend onder constructie zijn. Hierdoor zullen de links na enige tijd bijvoorbeeld verouderd zijn. De links zullen dan doodlopen.

We hebben desondanks voor sommige bronnen alsnog links gehanteerd en geen scans. Dit hebben wij o.a. gedaan bij de bronnen die geen overleveringen zijn, maar uitspraken van geleerden. Op deze manier kan de criticus op de link klikken om de complete uitspraak van de geleerde in één keer terug te lezen. Voor enkele overleveringen hebben we i.v.m. tijdsgebrek ook tijdelijk links gehanteerd. Deze overleveringen zullen we in de toekomst compleet voorzien van scans.

In het geval dat de links doodlopen, kan het Arabische tekst in Google geplaatst worden. Die zal je dan automatisch leiden naar de ge-update website. Indien het nergens teruggevonden kan worden, moet je ons dit laten weten. Dan zoeken wij de ge-update bron op. Onze Arabische teksten zijn namelijk allemaal afkomstig van erkende soennitische websites als: islamport.comlibrary.islamweb.netshamela.wsdorar.netal-eman.comaltafsir.com e.d. Wij hebben onze Arabische teksten nooit gehaald van forums of andermans artikelen. Dit is namelijk niet authentiek, onbetrouwbaar en niet academisch.

Onze scans zijn afkomstig van een bekende soennitische onlinebibliotheek waqfeya.com. Hier kunnen bijna alle soennitische boeken gedownload worden in pdf-formaat.

Voor de sjiitische bronnen hebben we eveneens gebruik gemaakt van verscheidene erkende sjiitische websites en onlinebibliotheken.

Belangrijke opmerking: In de vele soennitische overleveringen die wij op deze website hebben staan, zijn er bepaalde zaken vermeld waar wij sjiieten niet in geloven. De soennitische overleveringen die wij op deze website hebben staan, zijn in eerste instantie bedoeld als argument tegen de soennieten. Het is niet bedoeld als weergave van de waarheid. Het weergeven van de waarheid doen wij middels onze eigen (sjiitische) overleveringen.

Betrouwbaarheid.

Uiteraard is het bekend dat niet iedere hadith (overlevering) die in de sjiitische of soennitische boeken te vinden is, ook direct betrouwbaar is. Binnen sjiitische en soennitische boeken heb je authentieke en zwakke overleveringen. Oftewel: betrouwbare en onbetrouwbare overleveringen. Laten we even bespreken hoe de soennitische geleerden onderzoeken of een overlevering authentiek of zwak is volgens hen.

De belangrijkste manier hoe je volgens de soennitische geleerden kunt herkennen of een overlevering authentiek is, is door te kijken naar de overleveringsketen. De overleveringsketen is de aaneenschakeling van de personen via wie een overlevering is overgedragen. Een voorbeeld: De Profeet (s) of een metgezel heeft iets gezegd, waarna het vervolgens mond op mond door de jaren heen is doorgegeven aan anderen, totdat deze overleveringen aankwamen bij personen (hadith-verzamelaars) die ze besloten op te schrijven en te bewaren. Deze route via welke personen de overlevering gekomen is, wordt ‘de overleveringsketen’ genoemd. De overleveringsketen bevat de namen van de overleveraars via wie de overlevering gekomen is, vanaf het begin tot het eind.

Soennitische geleerden die zich verdiept hebben in de wetenschap van overleveringsketens, hebben vele soennitische boeken van overleveringen geverifieerd op de overleveringsketens. In deze boeken hebben zij bij iedere overlevering vermeld staan of de overleveringsketen volgens hen authentiek of zwak is, waarmee dus duidelijk wordt of de overlevering zelf ook betrouwbaar is of niet.

  • Deze oordelen van de soennitische geleerden, indien die beschikbaar zijn, hebben wij bij alle soennitische overleveringen op deze website vermeld. Er is niet over iedere overlevering een oordeel beschikbaar, omdat nog lang niet alle overleveringen binnen het soennisme geverifieerd zijn. Ondanks dat, hebben wij deze niet-geverifieerde bronnen af en toe alsnog vermeld ter illustratie of om een totaalbeeld te schetsen voor de lezer.

 

  • Verder hebben wij niet alleen maar het oordeel van één soennitische geleerde vermeld. We hebben de oordelen van verschillende soennitische geleerden over dezelfde overlevering vermeld, waarmee wij de betrouwbaarheid van de overlevering middels meerdere soennitische geleerden bevestigen.

Een tweede verificatiemethode van de soennieten is door te kijken naar de hoeveelheid personen die een uitspraak of gebeurtenis hebben overgeleverd. Hoe meer personen dezelfde uitspraak of gebeurtenis hebben overgeleverd, hoe hoger de betrouwbaarheid wordt. Ook hier hebben wij rekening mee gehouden op deze website. Je zult doorgaans tegenkomen dat we dezelfde uitspraak of gebeurtenis via verschillende personen vermelden.

Een derde betrouwbaarheidselement dat wij op deze website hebben toegepast, is door zo veel mogelijk te quoten uit primaire en bekende soennitische bronnen. De primaire bronnen van de soennieten zijn onder andere Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim. Over deze twee hadith-boeken wordt er door de soennitische geleerden beweerd dat ze compleet, van begin tot eind, authentiek zijn. Na deze twee boeken heb je nog vier andere primaire boeken, genaamd: Sunan al-TirmidhiSunan Abu DawudSunan al-Nasa’i en Sunan Ibn Maja. De overige erkende bronnen zul je spoedig tegenkomen.

Maar het vierde, en in feite de belangrijkste verificatiemethode, is het gezonde verstand. Je zult in de komende artikelen flink aan het denken worden gezet over het soennisme. Je zult zelfs geleidelijk aan inzien dat vele oordelen van de soennitische geleerden, hun uitspraken, maar ook de overleveringen uit hun primaire bronnen, simpelweg niet kloppen.

Dit was de toelichting op onze onderzoeksmethodiek. We wensen u vanaf nu veel leesplezier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *