Een korte biografie van de heilige familie

methodology
Onze onderzoeksmethodiek
1 maart 2016
uyun-2Bcover
De afscheidspreek van de Profeet (s)
1 maart 2016
Show all

Een korte biografie van de heilige familie

lost_by_last_savior

De sjiieten beweren dat de Profeet (s) bevolen heeft om na zijn dood bepaalde familieleden en nakomelingen te volgen. In dit artikel zullen we eerst kort vanuit het soennisme aantonen wie dit zijn. In andere artikelen zullen we dit zeer uitgebreid bespreken.

We beginnen eerst met het bespreken van zijn neefje: Ali bin Abi Talib (as); ook wel bekend als ‘Imam Ali’. Volgens de sjiieten is Imam Ali (as) de eerste en de belangrijkste opvolger van de Profeet (s).

Geboren in de Ka`ba.

De Ka`ba is de grote vierkante constructie die te vinden is in de heilige moskee in Mekka. Imam Ali (as) is binnen in dit centrale punt van aanbidding geboren. Laten we enkele soennitische bronnen lezen.

Al-Saffouri:

Ik las in het boek Al-Fusoul al-Muhimma dat Ali binnen in de Ka`ba gebaard werd door zijn moeder. Allah heeft haar hiermee geëerd en dit is een deugd die Allah slechts aan haar geschonken heeft.

Bron: Nuzhat al-Majalis, Blz. 426

Al-Hakim & Al-Dhahabi:

Al-Hakim: Het is mutawatir (veelvuldig) overgeleverd dat Fatima bint Asad binnen in de Ka`ba geboorte gaf aan de leider van de gelovigen: Ali bin Abi Talib.

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 3, Blz. 550

Eén van de eerste twee moslims.

Imam Ali (as) is opgevoed door de Profeet (s). Hierdoor was hij samen met de vrouw van de Profeet (s), de allereerste persoon die de Islam accepteerde, toen de Profeet (s) ermee kwam.

Ibn Is’haq:

Ali groeide op onder de verzorging van de Profeet (s).

En waar Allah, Ali mee gezegend heeft, is dat hij in het huis van de Profeet (s) was vóór de komst van de Islam.

Van Mujahid, die zei: “Ali accepteerde de Islam toen hij tien jaar oud was.”

Van Abdallah bin Buraida, die zei: “De eerste man die moslim werd, was Ali bin Abi Talib…”

Bron: Al-Sirat un-Nabawiyya, Blz. 182 

De Profeet (s) ontving de opdracht van Allah om de Islam te verkondigen toen hij (s) 40 jaar was. De allereerste twee personen met wie de Profeet (s) zijn boodschap deelde, waren Ali en Khadija (de vrouw van de Profeet). Deze twee accepteerden de Islam direct toen de Profeet (s) hen erover vertelde.

Al-Haythami:

Van Abu Rafi`, die zei: De eerste van de mannen die de Islam accepteerde, was Ali. En de eerste van de vrouwen die de Islam accepteerde, was Khadija.

Overgeleverd door Al-Bazzar en de overleveraars zijn sahih (authentiek).

Bron: Majma`, Vol. 9, Blz. 258, # 15258

Vervolgens waren Ali (as) en Khadija (sa) voor een lange tijd de enigen die met de Profeet (s) het gebed verrichtten.

Ahmad bin Hanbal:

Van Isma`il bin Iyas, van zijn vader, van zijn grootvader, die zei: Ik was een man die handelde, dus ik  verrichte de bedevaart en ging naar Al-`Abbas bin Abd al-Muttalib om enkele goederen van hem te kopen. Hij was ook een man die handelde. En wallah, ik was bij hem in Mina toen er een man uit een tent kwam, vlak bij hem. Hij keek naar de zon en toen hij haar zag dalen, ging hij staan bidden. Vervolgens kwam een vrouw uit die tent, waar die man ook uit kwam en zij ging achter hem staan bidden. Vervolgens kwam er een jongeman uit die tent en hij ging samen met die man staan bidden. Ik zei tegen Al-`Abbas: “Wie is dit, O `Abbas?” Hij zei: “Dit is Mohammad, de zoon van mijn broer.” Ik zei: “Wie is deze vrouw?” Hij zei: “Dit is zijn vrouw Khadija, de dochter van Khuwaylid.” Ik zei: “Wie is deze jongeman?” Hij zei: “Dit is Ali bin Abi Talib, de zoon van zijn oom.” Ik zei: “En wat is dit wat hij aan het doen is?” Hij zei: “Hij is aan het bidden en hij beweert dat hij een profeet is. Niemand volgt hem behalve zijn vrouw en deze jongeman.

Ahmad Mohammad Shakir: “De overleveringsketen is sahih (authentiek).”

Bron: Musnad, Vol. 2, Blz. 391, # 1787

 
 

Het diner.

Kort na de allereerste openbaring aan de Profeet (s), moest hij (s) steeds meer en meer mensen beginnen uit te nodigen naar de Islam. Daarover is dit vers geopenbaard:

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

En waarschuw jouw naasten. [26:214]

De Profeet (s) voerde dit bevel uit. Imam Ali (as) vertelt ons wat er gebeurde:

Al-Tabari:

Van Ali, die zei: Toen dit vers geopenbaard werd: {en waarschuw jouw naasten}, zei de Profeet (s) tegen mij: “O Ali, maak een beetje voedsel voor ons en plaats er een lammenbout bovenop. En vul een kan met melk voor ons en verzamel de kinderen van Abd al-Muttalib, zodat ik hen kan mededelen wat ik bevolen ben.” Ali zei: Ik deed vervolgens wat hij mij bevolen had. Ik nodigde hen uit naar hem. Die dag waren ze met 40 man of meer, of minder. Onder hen waren zijn ooms: Abu Talib, Hamza, Al-`Abbas en Abu Lahab. Toen zij bijeen kwamen bij hem, riep hij (s) mij om het voedsel te brengen dat ik bereid had. … Vervolgens (na het diner) sprak de Profeet (s): “O kinderen van Abd al-Muttalib, ik ken geen jeugdige onder de Arabieren die jullie benaderd heeft met iets beters dan waar ik jullie mee benaderd heb. En ik ben naar jullie gekomen met het nieuws van de wereld en het hiernamaals. En mijn Heer beval mij om jullie uit te nodigen. Dus wie van jullie zal mij helpen op deze religie, opdat hij mijn broer, mijn wasi (opvolger) en mijn plaatsvervanger voor jullie wordt?” De mensen weigerden het allemaal en ik was de jongste van hen, dus zei ik: “Ik, O Profeet van Allah, zal jouw helper zijn!” De Profeet (s) pakte mij bij mijn nek en zei: “Dit is mijn broer, mijn wasi en mijn plaatsvervanger voor jullie. Dus luister naar hem en gehoorzaam hem.” De mensen begonnen te lachen en zeiden tegen Abu Talib: “Je bent bevolen om naar jouw zoon te luisteren en om gehoorzaam te zijn!”

Bron: Tarikh al-Tabari, Vol. 2, Blz. 319 – 321

Ahmad bin Hanbal:

Van `Abbad bin Abdallah al-Asadi, die zei: Toen dit vers geopenbaard werd: {en waarschuw jouw naasten}, riep de Profeet (s) zijn huisgenoten bijeen. Dat waren er 30. Zij aten en dronken. Hij (s) zei tegen hen: “Wie wilt mijn schulden en mijn beloften vervullen, met mij zijn in het paradijs en mijn plaatsvervanger zijn binnen mijn familie?” Een persoon zei: “O boodschapper van Allah, u bent een zee. Wie kan dit realiseren?” Vervolgens zei hij het nogmaals en hij stelde het voor aan zijn huisgenoten. Vervolgens zei Ali: “Ik!”

Ahmad Mohammad Shakir: “De overleveringsketen is hasan (goed). En Al-Haythami heeft gezegd: ‘De overleveringsketen is jayyid (prima)’.”

Bron: Musnad, Vol. 1, Blz. 545, # 883

Ibn Kathir:

فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن علي رضي الله عنه، ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه، ويخلفوه في أهله، يعني: إن قتل في سبيل الله، كأنه خشي إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل

Dit zijn vele overleveringsroutes van de overlevering van Ali. En de betekenis van zijn (s) vraag aan zijn ooms en hun kinderen is dat zij zijn schulden aflossen en zijn plaats vervangen in zijn familie, wanneer hij komt te overlijden. Dit vroeg hij alsof hij vreesde dat hij vermoord zou worden als hij met de taak om te waarschuwen zou beginnen.

Bron: Tafsir al-Qur’an al-`Adhiem

Van kinds af aan was Ali (as) dus al bestemd om de Profeet (s) te mogen opvolgen. Ali (as) was van jongs af aan al kundig genoeg om een zee aan verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Imam Ali (as) trouwt met de dochter van de Profeet (s).

Wat toebehoort tot de meest immense deugden van Imam Ali (as), is dat hij met de dochter van de Profeet (s) mocht trouwen. Deze dochter van de Profeet (s) heette Fatima (sa). Fatima (sa) was niet zomaar een dochter. Zij behoort ook tot de verkozen familieleden volgens de sjiieten. Dat zal spoedig hieronder besproken worden. We lezen eerst:

Al-Nasa’i:

Van Buraida, die zei: Abu Bakr en Omar vroegen Fatima om de hand, maar de Profeet (s) zei: “Ze is jong.” Vervolgens vroeg Ali haar om de hand en de Profeet (s) huwde haar aan hem.

Al-Albaani: “De overleveringsketen is sahih (authentiek).”

Bron: Sahih Sunan al-Nasa’i, Vol. 2, Blz. 412, # 3221

Hierboven las je dat Abu Bakr en Omar geweigerd werden, omdat Fatima (sa) nog te jong was. Dit is niet de ware reden. De ware reden waarom Abu Bakr en Omar geweigerd werden, is als volgt:

Al-Manawi:

Van Ibn Mas`oud: De Profeet (s) zei: “Waarlijk, Allah heeft mij bevolen om Fatima te laten trouwen met Ali.”

Al-Suyuti: “De overlevering is hasan (goed).”

Al-Manawi: Dit zei de Profeet (s) toen anderen zoals Abu Bakr en Omar haar om de hand kwamen vragen, dus weigerde hij hen en liet haar trouwen met Ali.

Bron: Faydh ul-Qadier, Vol. 2, Blz. 215, # 1693

Al-Haythami:

Van Hujr bin `Anbis, die zei: Abu Bakr en Omar vroegen Fatima om de hand, maar de Profeet (s) zei: “Zij is voor jou, O Ali.”

Overgeleverd door Al-Tabarani, en de overleveraars zijn betrouwbaar.

Van Abdallah bin Mas`oud, van de Profeet (s), die zei: “Waarlijk, Allah heeft mij bevolen om Fatima te laten trouwen met Ali.”

Overgeleverd door Al-Tabarani, en de overleveraars zijn betrouwbaar.

Bron: Majma`, Vol. 9, Blz. 240, # 15207 – 15208

Wat is de status van Fatima (sa)?

Al-Bukhari:

De Profeet (s) zei: “Fatima is de meesteres van de vrouwen van het paradijs.”

Bron: Sahih al-Bukhari, Blz. 924

Al-Hakim & Al-Dhahabi:

Van Hudhaifa, die zei dat de Profeet (s) zei: “Een engel is vanuit de hemel gekomen en Allah gaf hem toestemming om mij te begroeten. Hij is nog nooit eerder naar beneden gekomen en hij bracht mij het goede nieuws dat Fatima de meesteres is van de vrouwen van het paradijs.”

Al-Dhahabi: “Het is sahih (authentiek).”

[Zelfde overlevering].

Al-Hakim: “De overleveringsketen is sahih (authentiek).”

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 3, Blz. 164, # 4721 – 4722

De Profeet (s) had in totaal vier dochters. Fatima (sa) was de jongste van deze vier. Van zijn vier dochters was Fatima (sa) door Allah verkozen tot meesteres van alle vrouwen. Met deze meesteres mocht Imam Ali (as) trouwen.

Hun twee heilige zonen.

Imam Ali (as) en Fatima (sa) kregen samen vier kinderen. Dit waren twee dochters genaamd Zaynab en Umm Kulthum, en twee zonen genaamd Hasan en Husain. Hasan en Husain behoren tot de verkozen familieleden van de Profeet (s). Eens lezen wat de status is van Hasan en Husain.

Al-Tirmidhi & Al-Albaani:

Van Abi Sa`id al-Khudri, die zei: De Profeet (s) zei: “Al-Hasan en Al-Husain zijn meesters van de mensen van het paradijs.”

Al-Albaani: “Sahih (authentiek).”

Al-Tirmidhi: “Deze overlevering is hasan sahih (goed en authentiek).”

Bron: Sahih Sunan al-Tirmidhi, Vol. 3, Blz. 538, # 3770

Al-Suyuti:

De Profeet (s) zei: “Deze twee zonen van mij, Hasan en Husain, zijn meesters van de mensen van het paradijs, en hun vader (Ali) is beter dan hen.”

Al-Albaani: “Sahih (authentiek).”

Bron: Sahih al-Jami` al-Saghir, Vol. 1, Blz. 70, # 47

Al-Hakim & Al-Dhahabi:

Van Abdallah, die zei: De Profeet (s) zei: “Al-Hasan en Al-Husain zijn meesters van de mensen van het paradijs, en hun vader (Ali) is beter dan hen.”

Al-Hakim: “Deze overlevering is sahih (authentiek) met deze toevoeging.”

Al-Dhahabi: “Sahih (authentiek).”

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 3, Blz. 182, # 4777 – 4779

De status van Imam Ali (as).

Als je leest dat Imam Ali (as) getrouwd was met de meesteres van de vrouwen en twee meesters als zonen kreeg, dan is het begrijpelijk dat Imam Ali (as) zelf ook een verkozen meester en leider moet zijn. Dit is dan ook te vinden in soennitische bronnen, ook al wordt er hier en daar wat ontkend en verworpen.

Al-Hakim & Al-Dhahabi:

Van Zurara, die zei: De Profeet (s) zei: “Er zijn drie dingen aan mij geopenbaard over Ali; dat hij de meester is van de moslims, de Imam (leider) is van de godvrezenden en de commandant is van de unieke gelovigen.”

Al-Hakim: “De overleveringsketen van deze overlevering is sahih (authentiek).”

Al-Dhahabi: “Ik denk dat het mawdou` (verzonnen) is.”

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 3, Blz. 148, # 4778

Het komt vaak voor dat dit soort overleveringen als hierboven, die een reusachtig gewicht dragen, door vele soennitische geleerden, zoals Al-Dhahabi, worden ontkend en verworpen. Dit is in feite logisch, aangezien het soennisme gecentreerd is op het leiderschap van Abu Bakr en Omar. Er is dan geen ruimte om dit soort overleveringen als hierboven te accepteren, omdat dit de ideologie van de soennieten ondermijnt. Uiteraard heb je wel weer andere soennitische geleerden, zoals Al-Hakim, die wat eerlijker zijn in hun beoordeling.

Dat de soennitische geleerden opzettelijk bepaalde overleveringen verwerpen, zal besproken worden in een ander artikel.

De Ahlalbait (as).

De term ‘Ahlalbait’ zul je heel vaak horen binnen het sjiisme. De Ahlalbait betekent ‘leden van het huis’ en dit refereert naar de verkozen familieleden en nakomelingen van de Profeet (s). In de Koran is er een belangrijk vers geopenbaard over de Ahlalbait. Het vers in kwestie is als volgt:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Allah wenst alleen onreinheid van jullie weg te houden, O Ahlalbait, en om jullie te reinigen (met een zuivere) reiniging. [33:33]

Eens kijken wie deze gereinigde ‘Ahlalbait’ zijn.

Muslim bin al-Hajjaj:

Van Aisha, die zei: De Profeet (s) ging op een vroege morgen naar buiten terwijl hij een gestreepte mantel over zich heen had, gemaakt van zwart haar. Vervolgens kwam Hasan en hij stopte hem onder die mantel. Daarna kwam Husain en hij ging samen met hem eronder. Daarna kwam Fatima en hij stopte haar eronder. Daarna kwam Ali en hij stopte hem ook eronder. Vervolgens reciteerde de Profeet (s): “Allah wenst alleen onreinheid van jullie weg te houden, O Ahlalbait, en om jullie te reinigen (met een zuivere) reiniging.” [33:33]

Bron: Sahih Muslim, Vol. 2, Blz. 1136, # 2424

 

Ahmad bin Hanbal:

Van Shaddad Abi `Ammar, die zei: … De Profeet (s) wikkelde AliFatimaHasan en Husain met zijn kledij, of met zijn mantel, en reciteerde dit vers: “Allah wenst alleen onreinheid van jullie weg te houden, O Ahlalbait, en om jullie te reinigen (met een zuivere) reiniging.” Daarna zei hij (s): “O Allah, dit zijn mijn Ahlalbait en mijn Ahlalbait verdienen het meest.”

Shu`aib al-Arna’out: “De overlevering is sahih (authentiek).”

Bron: Musnad, Vol. 28, Blz. 195, # 16988

Het is tot nu toe dus duidelijk dat Ali, Fatima, Hasan en Husain meesters zijn. Gezamenlijk worden zij ook wel de ‘Ahlalbait’ genoemd waarover een vers is geopenbaard. Maar wat heeft de Profeet (s) dan specifiek over hen gezegd?

De Ahlalbait (as) zijn zoals de Ark van Noah (as).

De Ark van profeet Noah was een enorm schip die mens en dier droeg, om gered te worden van een gigantische vloedgolf. Dit verhaal is terug te lezen in de Koran en in Judeo-Christelijke literatuur. De Profeet (s) heeft het volgen van zijn Ahlalbait (as) vergeleken met het aan boord stappen in de Ark van Noah.

Al-Hakim:

Van Hunsh al-Kinani, die zei: Ik hoorde Abu Dhar zeggen, terwijl hij de deur van de Ka`ba vastpakte: O mensen, wie mij kent, die kent mij. En wie mij niet kent, weet dan dat ik de Profeet (s) heb horen zeggen: “Mijn Ahlalbait is zoals de Ark van Noah. Wie aan boord ging was gered en wie ervan afkeerde verdronk.”

Al-Hakim: “Deze overlevering is sahih (authentiek) volgens de criteria van Muslim.”

Al-Dhahabi: “Nadhr (een overleveraar) is verzwakt.”

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 2, Blz. 373, # 3312

Ibn Hajar al-`Asqalani:

[Zelfde overlevering als hierboven].

Sa`d al-Shathri: “Samenvattend: de overlevering van Abu Dhar is hasan (goed) aan de hand van de (verschillende) overleveringsroutes.”

Bron: Al-Mataalib, Vol. 16, Blz. 219, 220, 223, # 3973

Ibn Hajar al-Haytami:

En het is overgeleverd via vele overleveringsroutes die elkaar versterken, dat de Profeet (s) zei: “Mijn Ahlalbait onder jullie is zoals de Ark van Noah (as). Wie aan boord ging, was gered.”

Bron: Al-Sawa`iq al-Muhriqa, Blz. 212

De twaalf Imams.

Binnen het sjiisme zijn er ook nog nakomelingen van de Profeet (s) die verkozen zijn om te volgen. De Ahlalbait (as) is dus niet beperkt tot Ali en Fatima, en hun twee zonen Hasan en Husain. In totaal zouden er 12 Imams (leiders) zijn na de Profeet (s). De eerste van hen is uiteraard Imam Ali (as), de tweede is Hasan (as), en de derde is Husain (as). De overige 9 Imams zouden allemaal geboren worden via Husain (as).

Sulaym bin Qays (ra):

De Profeet (s) zei: “En van mijn Ahlalbait zullen er twaalf Imams van leiding zijn. Zij allemaal nodigen uit naar het paradijs. Dit zijn Ali, Hasan, Husain en 9 nakomelingen van Husain, achterelkaar. Hun Imam en vader is Ali. En ik ben de Imam van Ali en van hun. Zij zijn met de Koran, en de Koran is met hen. De Koran verlaat hen niet, noch verlaten zij het, totdat zij bij mij terugkeren bij het meer.”

Bron: Kitab Sulaym, Blz. 427, # 61

 

De overlevering waarin de Profeet (s) zegt dat er na hem twaalf leiders zouden zijn, is ook te vinden in het soennisme.

Al-Tirmidhi:

Van Simak bin Harb, van Jabir bin Samura, die zei: De Profeet (s) zei: “Er zullen 12 prinsen zijn ná mij.” Vervolgens zei hij iets wat ik niet begreep, dus vroeg ik mijn vader, en hij zei: “Zij allen zijn van Quraysh.”

Al-Albaani: “Sahih (authentiek).”

Al-Tirmidhi: “Deze overlevering is hasan sahih (goed en authentiek).”

Bron: Sahih Sunan al-Tirmidhi, Vol. 2, Blz. 484, # 2223

In een andere soennitische overlevering zien we iets meer details over de identiteit van deze twaalf Imams.

Abi Na`im al-Asfahani:

Van Ibn `Abbas, die zei: De Profeet (s) zei: “Wie wenst om mijn leven te leiden en om mijn dood te sterven, en om in het paradijs te wonen, die moet zich dan ná mij binden aan Ali en aan zijn opvolgers. Hij moet de Imams na mij volgen, want zij zijn mijn nakomelingen en zij zijn gecreëerd vanuit mijn klei. Zij hebben begrip en kennis ontvangen. En wayl (wee) voor de ontkenners van hun superioriteit boven mijn volk, en voor de degenen die hen van mij scheiden. Allah zal hun mijn shafa`a (voorspraak) niet schenken.”

Bron: Hilyat ul-Awliya’, Vol. 1, Blz. 86

De Mahdi.

Wat verder ook belangrijk is om te weten, is dat er tegen het einde van deze wereld, een man zal komen die over de hele wereld zal regeren. Deze man wordt de ‘Mahdi’ genoemd en hij zal de aarde vullen met rechtvaardigheid. Wie is deze Mahdi precies?

Abu Dawud:

Van Abi Tufayl, van Ali, van de Profeet (s), die zei: “Als er slechts één dag zou overblijven van de wereld, dan zal Allah een man van mijn Ahlalbait sturen, die de aarde zal vullen met rechtvaardigheid, zoals het gevuld was met onrecht.”

Al-Albaani: “Sahih (authentiek).”

Van Umm Salama, die zei: De Profeet (s) zei: “De Mahdi is van mijn nakomelingen, via de nakomelingen van Fatima.”

Al-Albaani: “Sahih (authentiek).”

Van Abi Sa`id al-Khudri, die zei: De Profeet (s) zei: “De Mahdi is van mij. Hij heeft een breed voorhoofd en een gebogen neus. Hij zal de aarde vullen met gelijkheid en rechtvaardigheid, net zoals het gevuld was met onderdrukking en onrecht. Hij zal 7 jaar regeren.”

Al-Albaani: “Hasan (goed).”

Bron: Sunan Abu Dawud, Blz. 765 – 766, # 4282 – 4285

Deze verlosser die dus de ‘Mahdi’ wordt genoemd, is een nakomeling van de Profeet (s), via zijn dochter Fatima (sa). Volgens de sjiieten is dit de twaalfde Imam. Deze Imam zal de hele wereld komen vullen met absolute vrede en gelijkheid. Volgens het sjiisme is hij al levend en aanwezig en wacht hij enkel op het bevel van Allah om tevoorschijn te komen. Meer informatie over de twaalf Imams zullen in aparte artikelen worden besproken.

Een belangrijke getuigenis van de 5e Imam.

De 5e Imam volgens de sjiieten, is Imam al-Baqir (as). De bekende bijnaam van deze nakomeling van de Profeet (s) is ‘Abi Ja`far’. In het soennisme is er een overlevering van deze nakomeling te vinden waarin hij zelf zegt dat Allah hem verkozen heeft.

Ibn Abi Shayba:

Van Jabir, die zei: We waren in de moskee met Abi Ja`far. Vervolgens keek een jongeman naar Abi Ja`far terwijl hij aan het huilen was. Abu Ja`far zei tegen de jongeman: “Waarom huil je?” De jongeman zei: “Uit liefde voor jullie.” Abu Ja`far zei: “Je hebt gekeken naar wie Allah gekeken heeft, en je hebt gekozen voor degene die door Allah gekozen is.”

Bron: Al-Musannaf, Vol. 17, Blz. 140, # 32806

Slotwoord.

Dit was een zeer beknopte biografie van de verkozen en heilige familie van de Profeet (s), oftewel: de Ahlalbait (as). In het volgende artikel zal besproken worden dat de Profeet (s) in zijn allerlaatste preek, ook wel bekend als de afscheidspreek, de moslims beval om zijn Ahlalbait (as) te volgen. Het is deze laatste preek van de Profeet (s) waarop de sjiieten baseren dat de Ahlalbait (as) gevolgd dienen te worden na de Profeet (s).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *