Usool al deen

Ware metgezellen
De ware metgezellen (MN)
30 oktober 2015
baghdad
De jongeren van Baghdad: 1000 jaar geleden
3 november 2015
Show all

Usool al deen

Usul

De vijf geloofspilaren ( Usool al Deen)

In de naam van Allah, de Barmhartige de genadevolle,

Zijn zij door niets geschapen of zijn zij (hun eigen) schepper. ( 52.35)

De mens vandaag de dag gebruikt meerdere middelen om zijn doelen te bereiken in het leven. Een van deze middelen is de robot. De robot wordt ingezet in bijvoorbeeld de medische wereld om mee te helpen aan een oplossing voor de patient. Accepteerd het brein, dat wij als mensen deze robot per toeval hebben uitgevonden? Of dat wij als mensen deze robot op de perfectie op de details na hebben ontworpen, een bewijs is voor de wijsheid van de ontwerper?

Hiermee kunnen wij ons bewijs versterken dat de moslims geloven dat de ordening en inrichting niet uit toeval is ontstaan maar uit kennis. Toeval kan geen bron of bewijs zijn voor de schepping of inrichting van de aarde, zoals men beweert dat vuur uit koud water bestaat.

De Islam is gebaseerd op vijf geloofspilaren die iedere moslim dient te kennen:

1. Tawheed

Tawheed betekent montheisme. De mens dient op de hoogte te zijn dat dit schepsel een god heeft. Sommige mensen hebben een verkeerd beeld over de schlepping van de aarde, zo denken zij dat Allah (swt) deze aarde heeft geschapen en met rust heeft gelaten, maar de beweging en het voortzetten van de aarde en de planeten is door Allah (swt) bepaald en door Allah (swt) in controle. Niks in deze wereld is aanwezig zonder dat Allah (swt) hierover op de hoogte is. Het bewijs voor de aanwezigheid van een god zijn de schepping van de wolken en de zon de maan de sterren de regen, de mens de dieren, de aarde heeft een perfecte schlepping daar is geen twijfel over mogelijk, wij als mensen investeren miljarden in de infrastructuur maar tot heden gebeuren er dagelijks ongelukken en fouten. Hoe is het mogelijk dat deze aarde een perfecte schlepping is zonder fouten.

Allah (swt) heeft vele eigenschappen zoals:

De alwetende: Allah (swt) is op de hoogte van alle details wat er op de aarde plaatsvind tot aan de kleinste atoom.

De kunnende: Allah (swt) kan alles maken en geven.

De levende: Allah (swt) leeft en zal nooit sterven noch heeft Allah (swt) een bepaalde tijdsperiode.

Een mens die op de hoogte is en gelooft in de hoge waarde van Allah (swt) is een vrolijk mens die zich nooit alleen zal voelen en altijd vertrouwen zal hebben in Allah (swt).

2. Adl

Adl betekent rechtvaardigheid. Nadat wij op de hoogte zijn dat Allah (swt) deze aarde heeft geschapen en er geen andere god is dan Allah (swt), dien je als moslim te gelovigen in de rechtvaardigheid van Allah (swt) te geloven. Allah (swt) zal geen enkel persoon op deze wereld onderdrukken. Alles wat Allah (swt) voor ons heeft geschapen zit een voordeel in ook al zijn wij niet direct op de hoogte van al deze voordelen. Wij als mensen gaan naar de dokter, de dokter geeft ons een medicijn wij zijn niet op de hoogte wat het medicijn voor invloed zal hebben op ons maar door ons vertrouwen in de dokter nemen wij toch het medicijn in.

Een onderdrukker, onderdrukt mensen om om profijt te maken van wereldse dingen, als geld en macht. Allah (swt) heeft niks nodig van deze wereld, noch is Allah (swt) onwetend of zwak om iets nodig te hebben. Aan de gelovige is het verplicht om achter het rechte pad te komen en volgens de wetten van dit rechte pad te leven om aan dit rechte pad te behouden. De aard van de mens accepteerd het niet dat Allah (swt) onderdrukkend is, want hoe zou Allah (swt) de mensen kunnen bestraffen op hun daadden als Allah (swt) hen onderdrukt?

3. Naboewah

Naboewah betekent profeetschap. De profeten die door Allah (swt) zijn gestuurd leren hun volk op de perfecte manier hoe men op de juiste manier dient te leven in deze wereld om in het hiernamaals te overleven. De profeten zijn eerlijk,rechtvaardig, liefdevol voor de hele mensheid. Allah (swt) wilt dat wij tevreden zullen leven op deze aarde en dat wij het hiernamaals zullen overleven dus heeft Allah (swt) voor ons profeten neergezonden die ons de juiste manieren aan leren om tot het rechte pad te komen.

De profeten hadden ook hun wonderen die Allah (swt) aan hun gaf waardoor de mensen in hun geloofden. Zoals de ark van profeet Noah (as) of de staf van profeet Mozus (as), het vuur van profeet Abraham (as) en zo zijn er nog veel meer voorbeelden.

Profeten kunnen wij in twee categorien verdelen:

Gestuurde profeet: een profeet die is gestuurd om de mensen te leiden tot het rechte pad en door Allah (swt) wordt aangesproken, de profeet leert hun het goede aan en verbied hun het slechte.

Niet gestuurde profeet: een profeet die door allah (swt) wordt aangesproken maar niet wordt opgeroepen om de mensen op te roepen.

Wij hebben in total 124.000 profeten, weinig van hun waren gestuurde profeten de eerste profeet is Adam (as) en de laatste profeet is Mohammed (vzmh).

De gestuurde profeten kunnen wij in twee categorien verdelen:

Gestuurd over heel de wereld: deze profeten zijn gestuurd voor alle mensen en het zijn er vijf

1. Profeet Noah (as)

2. profeet Abraham (as)

3. Profeet Mozus (as)

4. Profeet Jezus (as)

5 Profeet Mohammed (vzmh)

De joden waren de volgelingen van mozus (as) en de christenen van Jezus (as) en de moslims van de profeet Mohamed (vzmh).

Gestuurd voor een bepaald gebied: dit zijn profeten die door allah (swt) gestuurd zijn voor een bepaalde streek of gebied.

4. al Imamah ( het leiderschap)

Het leiderschap is een belangrijk pilaar in het geloof, het is een pilaar wat zowel door bronnen als door het verstand is vastgesteld dat de profeet Mohammed (vzmh) hiernaar heeft verwezen. Net als dat Allah (swt) profeten naar deze aarde heeft gezonden heeft Allah (swt) imams gezonden die na de profeet (vzmh) de mensheid de ware islam leren. Dit is zeer belangrijk aangezien de profeet zijn boodschap op zijn 40e kreeg en de eerste 10 jaar het geloof in het geheim verspreidde. Vervolgens kregen de moslims de volgende tien jaar, te maken met 83 veldslagen waardoor de profeet nog maar drie jaar had om het geloof uit te leggen in alle rust en vrede. Dit is veels te kort. Allah (swt) heeft ons imams gestuurd om te voorkomen dat wij zouden dwalen zoals de volgelingen van profeten als Noah, Abraham, Jezus, Mozus, Suleiman. Allah (swt) heeft na de profeet Mohammed (vzmh) aan de mensheid twaalf imams (as)aangesteld:

1. Imam Ali zoon van Abu Taleb (as)

2. Imam Hasan zoon van Ali zoon van Abu Taleb (as)

3. Imam Husain zoon van Ali zoon van Abu Taleb (as)

4. Imam Ali zoon van Husain (as) ( bekend als Imam Zain al Abadeen)

5. Imam Mohamed zoon van Ali (as) ( bekend als Imam al Baqer)

6. Imam Jafar zoon van Mohamed (as) ( bekend als Imam as Sadeq )

7. Imam Moesa zoon van Jafar (as) ( bekend als Imam al Kathem)

8. Imam Ali zoon van Moesa (as) ( bekend als Imam al Redha )

9. Imam Mohamed zoon van Ali (as) ( bekend als Imam al Jawad)

10 .Imam Ali zoon van Mohamed (as) ( bekend al Imam al Hadi)

11. Imam Hasan zoon van Ali (as) ( bekend als Imam al Askari)

12. Imam Mohamed zoon van Hasan (as) ( bekend als Imam al Mahdi)

5. Al Me’ad (de dag des oordeels)

Allah (swt) zal de mensheid oproepen in het hiernamaals nadat de mens is overleden in deze wereld en zal hem terechtstellen om zijn/haar daadden. Degenen die zich aan het geloof hebben behouden zal Allah (swt) diegene belonen met de hemel en weerhouden van de hel. Degenen die tegen het geloof in zijn gegaan zullen bestraft worden met de hel.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *