De ware metgezellen (MN)

11700957_1058181027549828_7350987978391453946_o
Muslim ibn Aqeel
6 oktober 2015
Usul
Usool al deen
30 oktober 2015
Show all

De ware metgezellen (MN)

Ware metgezellen

Ali Ibn Abi Talib (as)

Vraag: wie is de meest geliefde metgezel bij Allah (swt) ?

In de naam van Allah , de Barmhartige de Genadevolle

Bij de ster wanneer zij valt.

Uw metgezel is noch afgedwaald noch afgeweken.

Noch spreekt hij naar eigen begeerte.

Het is slechts de Openbaring die wordt neergezonden.

[De Heilige Koran 53 – verzen 1-4]

 

Vele overleveringen over de status van de Ahlalbayt (as) zijn helaas onbekend. Hadith al-Tayr is een belangrijke overlevering die de status van Imam Ali (as) duidelijk maakt.

De Profeet Mohammed (sawa) heeft thuis 2 gebraden vogels. De Profeet Mohammed (sawa) doet een dua (smeekgebed ) waarin hij het volgende zegt:

‘’O Allah, stuur naar mij uw meest geliefde schepsel om samen met mij deze vogel te eten.’’ Na het smeekgebed kwam Imam Ali (as) en gingen zij samen eten.

Hadith al Tayr is overgeleverd door meerdere metgezellen in de tijd van de Profeet (sawa), zoals:

Saad Ibn abee Weqaas

Abu Saeed al Ghudary

Abu al Tafeel ( boek : kafiyat ul talib auteur : al kunchi blz : 368 )

Jaber ibn Abdullah al Ansari

Hubaish ibn Janadah ( al bidayah wa al nihaya deel 7 blz 354)

Yala ibn Morah ( boek tareekh Baghdad auteur : al baghdadi deel : 11 blz: 376)

Abdullah Ibn Abbas

Amr Ibn Aas

Anes ibn Malek

Hadith al Tayr maakt duidelijk dat Imam Ali (as) de meest geliefde persoon op aarde is voor de Profeet (sawa) en Allah (swt). Waarom zouden wij iemand anders als opvolger beschouwen, als Imam Ali (as) het meest geliefde schepsel voor Allah (swt) en de Profeet (sawa) is?

Laten wij eens een paar soennitische overleveringen apart nemen en bekijken:

1.Saad Ibn Abee Weqaas

Het is overgeleverd door Saad , door Anes bin Malek : ‘’Ik was met de Profeet (sawa) en hij had een gebraden vogel.’’ De Profeet (sawa) zei toen: ‘’O Allah, stuur naar mij uw meest geliefde schepsel om samen met mij deze vogel te eten.’’ Toen zei ik: ‘’O Allah, laat het een man zijn van de ansaar. Ali Ibn abi Talib  klopte aan de deur en ik zei tegen hem dat de Profeet bezig was. Ali Ibn abi talib  kwam nog een keer en ik zei dat hij bezig was. Toen kwam de Profeet (sawa) en liet Ali naar binnen.’ De Profeet (sawa) vroeg aan Anes waarom hij Ali niet gelijk naar binnen liet? Anas antwoordde: ‘’O Profeet, ik hoorde uw smeekgebed en ik wou graag dat het iemand van mijn volk zou zijn.’’

Bron: Mustadrak, al Nayshaboeri,v.3,p.130-131

 

2.Overgeleverd door Saad Ibn Abee Weqaas, de Profeet Mohammed (sawa) heeft drie belangrijke eigenschappen over Ali  ibn Abi Talib overgeleverd :

De vlag die hij aan het meest geliefde schepsel van Allah (swt) en de Profeet (sawa) heeft gegeven, is Ali ibn abi Talib (as).

Hadith al Tayr (overlevering van de vogel)

Ghadeer Khum

Bron: Hilyat al Awliyaa, Al Hafedh Naeem Ahmed ibn Abdullah al Asfahany,v.4,p.356

 

3.Abdullah ibn Abbas

Overgeleverd door Abdullah Ibn Abbas zijn vader: de Profeet (sawa) deed een smeekgebed, O Allah stuur naar mij uw meest geliefde schepsel om samen met mij deze vogel te eten. Toen kwam Ali Ibn Abi talib .

Bron: Mu’ajim al Kabeer,al Tabarani, v.10,p.282

De overlevering is zelfs door nog meer soennitische geleerde overlevert:

 

4.Overlevert door al Hassan bin Hamad van Mashar bin Abdulmaleq bin Salee (betrouwbaar) van Isa bin Umar bin Esmaeil al Sudy van Anes bin Malek: de Profeet Mohammed (sawa) deed een smeekgebed:

‘’O Allah stuur naar mij u meest geliefde schepsel om samen met mij deze vogel te eten’’. Eerst kwam Abu Bakr naar het huis, vervolgens kwam Umar naar het huis, daarna kwam  Ali  naar het huis en Rasulallah (sawa) deed open.

Bron: Musnad Abee Yalee, Abee Yaele al Maslawi,v.7,p.105-106
5.Het is overgeleverd door Anas bin Malek: ‘’Ik was met de Profeet (sawa) en hij had een gebraden vogel, toen zei de Profeet (sawa): O Allah stuur naar mij uw meest geliefde schepsel om samen met mij deze vogel te eten. Toen zei ik: O Allah laat het een man zijn van de ansaar. Ali Ibn abi Talib  klopte aan de deur en ik zei tegen hem dat de Profeet (sawa) bezig was. Ali Ibn abi talib (as) kwam nog een keer en ik zei dat hij bezig was toen kwam de Profeet (sawa) en liet Ali  naar binnen.’’ De Profeet (sawa) vroeg aan Anas waarom hij Ali  niet gelijk naar binnen liet, waarop Anas antwoordde: ‘’O Profeet, ik hoorde uw smeekgebed en ik wou graag dat het iemand van mijn volk zou zijn.’ Bron: Mustadrak,al Nayshaboeri, overlevering 4560

 

* Vraag: In de overlevering ketting staat Ismaeil al Sudi, is hij betrouwbaar?

Antwoord: Volgens de Sunni geleerden is Ismaeil al Sudi een betrouwbaar persoon. Hij krijgt de titel ‘thiqaa’ (betrouwbaar).

‘Volgens Ahmad ibn Hanbal betrouwbaar’

Bron: Al Kamel, Abdallah ibn Ody,v.1,p.278

 

Ibn al Madina: Ik hoorde van Ibn Yahiya bin Saeed : Ik heb nooit iemand iets slechts over al Sudi horen zeggen, alleen maar goede dingen.

Bron: Mizan al Atedlal fie tafseer al rijaal, Imam Hafedh al Dhuhabie,v.1,p.395

 

De overlevering maakt ons duidelijk dat Imam Ali (as) de meest geliefde persoon voor Allah (swt) is en de Boodschapper van Allah (swt). De overlevering maakt ook duidelijk hoe hoog de status van Imam Ali (as) is.

 

– See more at: http://islam-platform.nl/index.php/2015/10/30/de-ware-metgezellen-ali-ibn-abi-talib-as/#sthash.SgAJOc7P.dpuf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *