Letterlijk nemen van de Koran

pic-a-day
Rechtvaardigheid binnen de Islam
24 juli 2015
Islam Platform Template 2
Een introductie naar de Thaqalayn
13 september 2015
Show all

Letterlijk nemen van de Koran

Template Muharram

Moeten wij de koran letterlijk nemen zoals hij is neergedaald?

Over dit onderwerp werd er een grote debat georganiseerd dat vele geleerden bij elkaar bracht.
Het debat verliep als volgt :
Abbasi geleerde: Wij horen de verzen van de Koran te
nemen zoals ze zijn.
Ahlulbayt geleerde: En wat doe je met verzen die verschillende interpretaties kunnen hebben?
Want het is niet mogelijk voor een persoon om heel de koran letterlijk te nemen. Want anders zou je vriend, die naast je zit, Sheikh Ahmed Uthman (een blinde geleerde) van de mensen zijn die het hellevuur zullen betreden.
Abbasi geleerde: En waarom dan?
Ahlulbayt geleerde: Want Allah (swt) zegt :
‘’ En wie er hier blind is, die is in het hiernamaals
blind en de weg nog meer kwijt.’’ (17:72)
En Sheikh Ahmed is blind in deze wereld, dus is hij in het hiernamaals ook blind en totaal
verdwaald van het rechte pad. Accepteer je dat Sheikh Ahmed ?Sheikh Ahmed : Nee nee, wat er bedoeld wordt met blind zijn in deze vers is, hij die afgedwaald is van de waarheid !

Ahlulbayt geleerde: En dus is er nu bewezen dat de mens de heilige koran niet letterlijk kan
nemen. (1)
(1) Mawaqif Al Shia/ volume 3 / blz. 103

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *