In de voetsporen van de geleerden

Flag
In de voetsporen van de geleerden
24 juli 2015
Show all

In de voetsporen van de geleerden

kaaba-186622_1280-2

Een levensles van de Geleerde Sheikh Mohamed Aabadi m.b.t. de Koran en de Ahlalbayt (as)

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle,

En weet, dat de Boodschapper van Allah onder u is, als hij in verschillende opzichten aan uw wensen gehoor zou geven, zult u zeker in moeilijkheden zijn geraakt. Maar Allah heeft in uw hart het geloof dierbaar en schoon gemaakt, en ongeloof, buitensporigheid en ongehoorzaamheid afkeurenswaardig. Zo zijn zij, die het rechte pad volgen (Surah al-Hujurat 49:7)

De grote wetgeleerde Sheikh Mohamed Kabeer Sultan Aabadi (ra) was een bekende geleerde. Hij had een zoon genaamd Ayatollah Dhiaa al Dien al Iraqi (ra) geboren op 1278 hijri. Ayatollah Dhiaa al Dien al Iraqi (ra) studeerde onder Ayatollah Mohsin Alaei al Mohadithien in Najaf al-Ashraf. Ayatollah Mohsin Alaei al Mohadithien (ra) geboren op 1247 hijri , was een grote wetgeleerde in Najaf, hij was de rechterhand van de grote Ayatollah Aghound al Khorasani (ra).

Toen Ayatollah Mohsin Alaei al Mohadithien (ra) zijn rang tot wetgeleerde had behaald, werd hij een leraar in zijn eigen lesruimte in de wijk ‘mahalit al Amaarah’ in de stad Najaf al Ashraf. Ook leidde hij het dagelijks gebed in de heilige moskee van Imam Ali (as). Hij overleed in het jaar 1325 hijri.

Ayatollah Dhiaa al Dien al Araqi (ra) was de leraar van:

 • Ayatollah Mohsin al Hakeem
 • Ayatollah Mohamad Taqi Khonsari
 • Ayatollah Sayed Ahmed Khonsari
 • Ayatollah Sayed Aba al Qasem al Khoei
 • Ayatollah Sayed Mahmoed Sjahroedi
 • Ayatollah Sayed Abdullah Shirazi
 • Ayatollah Sayed Abd al Hadi Al Shirazi
 • Ayatollah Sheikh Mohamed Reda Golpaygani
 • Ayatollah Sayed Mohamad Ibn Milani
 • Ayatollah Sayed Sjahab al Dien al Mar’ashi
 • Ayatollah Sayed Ali Yathroebi al Kashani
 • Ayatollah Sheikh Mohamad Taqi Bahjat

Op 29 Dhul qi’da 1361 overleed Ayatollah Dhiaa al Dien al Araqi in Najaf al-Ashraf, hij is begraven in de buurt van Bab al Imarah in de moskee van Imam Ali (as). Een aantal leerlingen verlieten Najaf al- Ashraf en vertrokken naar verschillende landen om les te geven volgens de wetten van Ayatollah Dhiaa al Dien al Araqi (ra).

Ayatollah Dhiaa al Dien al Iraqi (ra) vertelde een prachtig verhaal over zijn vader:

De grote wetgeleerde Sheikh Mohamed Kabeer Sultan Aabadi (ra) had een stuk land in de stad Arak dat geschikt was voor de landbouw. Hij verbouwde daarop tarwe en leefde samen met zijn gezin van de inkomsten van enkel dat land. Op een dag kreeg de grote wetgeleerde Sheikh Mohamed Kabeer Sultan Abadi te horen dat er brand was ontstaan op het land. Hij ging met een Koran in zijn hand naar de woestijn. Hij hield de Koran vast en las de volgende smeekbede voor:

‘’O vuur, dit is het brood van mij en van mijn gezin, ik zweer op deze Koran schaad mijn gewassen niet.’’

Alle gewassen in de omgeving waren verbrand op die van de grote wetgeleerde Sheikh Mohamed Kabeer Sultan Aabadi (ra) na. Houd vast aan de Koran en de Ahlalbait (as), zij zullen jou in deze wereld en in het hiernamaals gegarandeerd laten overwinnen!

Op 29 Dhul qi’da 1361 overleed Ayatollah Dhiaa al Dien al Araqi in Najaf al-Ashraf, hij is begraven in de buurt van Bab al Imarah in de moskee van Imam Ali (as). Een aantal leerlingen verlieten Najaf al- Ashraf en vertrokken naar verschillende landen om les te geven volgens de wetten van Ayatollah Dhiaa al Dien al Araqi (ra). Zij waren als goudstukken in deze landen:

 • Ayatollah Mirza Hashem Amuli ( Qom- Iran)
 • Ayatollah Mohamad Taqi Brujardi
 • Ayatollah Ali Misjkaat ( Isfahaan- Iran)
 • Ayatollah Mirza Ali Yari
 • Ayatollah Sayed Moesawi Ghilghaali
 • Ayatollah Aba al Hasan Shams Abadi
 • Ayatollah Sayed Yihya Modarisi Yazdi
 • Ayatollah Sheikh Mohamad Husain Ghyabani Subhani
 • Ayatollah Sheikh Mohamad Ali Qudsi Mahalati
 • Ayatollah Sheikh Mohamad Ali Ashrafi Sjahroedi
 • Ayatollah Sayed Sadr al Dien Sadr
 • Ayatollah Sayed Abdul Husain Tayeb

Bekende boeken van Ayatollah Dhiaa al Dien al Araqi (Ra):

 • Istishaab al Adam Al Azali
 • Ahkaam al Ridhaa
 • Al Bay’
 • Taqaub al Aydie
 • Ta’likaat ala rasaeil al sheikh al Ansari
 • Taĺikaat Fawa’id ul Usool op Sheikh al Na’ini
 • Hasjiat Jawahir al Kalaam
 • Hasjiat al Irwat al Wathqa
 • Hasjiat al Istidlalia bil Irwat al Wathqa
 • Hasjiat Kifayat al Usool
 • Hasjiat al Makasib
 • Hoejiat al Qata’ ( een brief)
 • Rawa’ al Amali fie furoo al Ilm al Ijmaali
 • Sjarh al Tapsara
 • Al Sjart al Muta’akhir ( een brief)
 • al Salat
 • Qa’idat al Haraj
 • Qa’idat laa dharar
 • Al Qadhaa’
 • Al Libaas al Masjkoed (een brief)
 • Maqalaat al Usool

Team Islam Platform NL

Foto’s van Ayatollah Dhiaa al Dien al Iraqi (ra):

Dhia Al deen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *